Skip links

Pamoka Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje

Pamoka Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje

Vėstantis, lietingas ir vėjuotas laikas. Medžiai metantys savo rūbą  mums primena apie žmogaus gyvenimo  laikinumą, gyvenimo prasmę, kokybę … Artėjant  Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms susimąstome apie išėjusiuosius. Spalio 24 d. PVg16-1, PBg16-1 grupės   mokiniai  išvyko į Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje. Susipažinome su vietove, kurioje prabėgo nelengva Jurgučio vaikystė. Analizavome sodybos išsidėstymo planą.

Vėliau pažintis su šia mūsų kraštui svarbia asmenybe vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje Marijampolėje. Išsamus ir įdomus gidės pasakojimas kvietė mus stebėti Dievo veikimą krašto, miesto,vienuolijos ir individualaus žmogaus gyvenime, sustojant  ties esminiais būties klausimais: kančia ir viltimi, pareiga ir ištikimybe, bičiulyste ir tarnavimu.

Išgirdome gido pasakojimą apie Marijampolės miesto pradžią, Marijonų vienuolijos istoriją.

Susipažinome su  aktyvia Jurgio Matulaičio – kunigo, vyskupo, arkivyskupo, profesoriaus, vienuolio, socialinio veikėjo, diplomato veikla, sudėtinga biografija ir giliu  dvasiniu gyvenimu.

Gimnazijos skyriaus dorinio ugdymo mokytojos: Rūta Tamašauskienė ir Ilona Ambrazevičienė

 

Return to top of page