Skip links

Prevencinė veikla Vilkaviškio skyriuje

Prevencinė veikla Vilkaviškio skyriuje

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius šių metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais vykdė tęstinį projektą „Ar žalingi įpročiai tavo draugai”, kuris  finansuojamas iš  Vilkaviškio rajono savivaldybės programos „Alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“.

Pradėkime nuo to, kad žingsnis į Vakarų Europą, į joje puoselėjamas demokratijos vertybes, kartu atvėrė vartus ir iki tol nepažintų negatyvių reiškinių  atsiradimui Lietuvoje. Europoje ir Lietuvoje didėja rūkymo, alkoholinių gėrimų, narkotikų vartojimas. Rūkymas pasaulyje įgavo epideminį pobūdį ir yra viena iš rimčiausių šiuolaikinių sveikatos apsaugos problemų. Rūkyti pradeda vis jaunesni žmonės, neretai net pradinių klasių mokiniai.

Šio projekto metu neapsiribota vien didaktinėmis mokymo priemonėmis, bet ir taikyti įvairūs prevencijos metodai: paskaitos, diskusijos, viktorinos, įvairūs saviraiškos būdai, sportiniai renginiai.

Formuojant sveikos gyvensenos ir elgsenos įpročius prevencijos priemonės ir programos turi būti ilgalaikės, nes vienkartiniai užsiėmimai ar paskaitos neefektyvūs. Būtina šviesti tėvus – sudaryti  prielaidas šeimoje diskutuoti apie žalingus įpročius. Būtina plėtoti įvairių institucijų bendradarbiavimą.

             Projekto koordinatorė Dalė Kygienė

Return to top of page