Skip links

Prieškalėdinio susikaupimo laikotarpis Centre

Prieškalėdinio susikaupimo laikotarpis Centre

Kiekvienais metais tradiciškai Adventinį laikotarpį išgyvename prasmingai. Gruodžio 14 d. už Centro bendruomenę buvo aukojamos šv. Mišios šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje prašant Dievo palaimos ir sveikatos.

Gruodžio 18 d.  vyko Adventinė popietė, kurioje į vidinę ramybę kvietė šv. Cecilijos gimnazijos berniukų ir jaunuolių choras, vadovaujamas Virginijos Junevičienės bei Centro mokiniai. Apie Advento laikotarpio prasmę kiekvienam kalbėjo Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius, Šv. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas kunigas Arvydas Liepa. Po renginio Centro bendruomenė dalijosi kalėdaičiu, linkėjo prasmingos Kristaus gimimo šventės.

 

Rūta Tamašauskienė, tikybos mokytoja metodininkė

Return to top of page