Skip links

Prisijungėme prie iniciatyvos „Lėšos Ukrainos vaikams“

Prisijungėme prie iniciatyvos „Lėšos Ukrainos vaikams“

Prelato kanauninko Vytauto Gustaičio minčiai padėti Ukrainos vaikams švietimo įstaigose abejingų neliko. Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus bendruomenė, noriai ėmėsi įgyvendinti šį projektą, pavadintą Kaziuko muge.

Kovo 3 dieną Vilkaviškio parapijos salė pasipuošė mokinių darbais: medžio ir metalo dirbiniais, konditerijos gaminiais, Velykiniais papuošimais, siuviniais, atvirutėmis, karpiniais ir dirbiniais pagamintais laikantis lietuvių liaudies papročių, tradicijų, meninių raštų ir kt. Šventinę nuotaiką sukūrė skambanti liaudiška muzika ir šokiai.

Šiame projekte dalyvavo Vilkaviškio miesto mokyklų bendruomenės: Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio pradinės mokyklos, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos. 

Intensija – „Lėšos Ukrainos vaikams“ – sukviesti pirkėjai mielai aukojo pinigus  mokydami vaikus gailestingumo darbų. Aukso taisyklė. „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite…“ (Mt 7,12). 

Tikybos mokytoja metodininkė Ona Vieraitienė

Return to top of page