Skip links

Profesijos mokytojų atranka į stažuotę Austrijoje

Profesijos mokytojų atranka į stažuotę Austrijoje

Gruodžio 16 dieną įvyko Erasmus+ programos projekto „Erasmus keliai veda į sėkmę“ dalyvių atranka į stažuotę Austrijoje. Atrankos metu kiekvienas mokytojas pristatė save, savo motyvaciją, kodėl nori vykti į stažuotę. Po prisistatymų atrankos komisija ilgai diskutavo ir galiausiai išrinko automobilių mechaniko profesijos mokytojus, kurie kartu su Jonavos politechnikos mokyklos ir Kelmės profesinio rengimo centro mokytojais vyks tobulintis į Austriją. Stažuotės metu mokytojai tobulins ne tik savo profesines, kalbines ir bendrakultūrines kompetencijas, bet ir domėsis inovatyvių mokymo metodų taikymu praktikoje, patrauklios aplinkos kūrimu, kuri skatintų mokinius nuolatos tobulėti ir užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą, kokybę jaunimo tarpe. Vėliau bus parengtos rekomendacijos apie profesinio mokymo ypatumus, naudą bei perspektyvas populiarinant profesinį mokymą pasitelkiant trijų Europos šalių (Austrijos, Lenkijos ir Ispanijos) patirtį.

Sveikiname stažuotės dalyvius ir linkime kantraus laukimo bei sėkmingo pasiruošimo!

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Return to top of page