Biuro administratorius

Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 12 klasių(tik profesija, programos trukmė 1 metai)
  • Turinčius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, gebėsi savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.
Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
Darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje aplinkoje.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!