Kelininkas

Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 10 klasių (profesija + 11 – 12 gimnazijos klasės, programos trukmė 3 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Įgijęs kelininko kvalifikaciją, gebėsi, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelio statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.
Asmuo, įgijęs kelininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir (arba) jų priežiūros darbus.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!