Melioratorius

Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 10 klasių (profesija + 11 – 12 gimnazijos klasės, programos trukmė 3 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Programos paskirtis. Melioratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam melioratoriui parengti, kuris gebėtų vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti melioracijos statybos objekte bendrąsias veiklas, statyti melioracijos statinius, prižiūrėti, remontuoti ir rekonstruoti melioracijos statinius.
 
Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs melioratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose melioracijos statinių statybos, priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus.
Dirbama lauke, dažnai įvairiomis oro sąlygomis sąlygomis. Darbo metu privaloma dėvėti darbo drabužius.
Melioratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.
Darbuotojui svarbios šios asmeninės ir fizinės savybės: atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Melioratorius geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!