Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 10/12 klasių(tik profesija, programos trukmė 1 metai)
  • Turinčius pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Įgiję motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją gebėsite savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95), galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse.
Baigus modulį „C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti teorinių žinių ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminą VĮ ,,Regitra“. Baigus modulį „Krovinių vežimas komerciniais tikslais“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis pradinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!