PRIIMAME MOKINIUS Į GIMNAZIJOS SKYRIAUS

9 ARBA 10 KLASĘ

Į pagrindinio ugdymo programos II dalį (I, II gimnazijos klasės) mokiniai priimami
visus metus. Mokytis galima Marijampolėje, Kudirkos Naumiestyje ar Vilkaviškyje  
esančiose gimnazijos klasėse.
Norintys mokytis Marijampolės PRC turi pateikti:
•    Prašymą mokytis Marijampolės profesinio rengimo centre;
•    Mokymosi pasiekimų pažymėjimą/pažymą (originalą);
•    Vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a formą;
•    Pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
•    Dvi fotonuotraukas (3×4 cm).
Skenuotus dokumentus galima atsiųsti el. paštu: [email protected]
Kodėl verta mokytis  Marijampolės PRC?
Besimokant pagrindinio ugdymo programoje:
•    technologijų pamokų metu praktiškai susipažįstama su mokymo centre rengiamomis
profesijomis. Tai suteikia galimybę tikslingiau rinktis ateities profesiją ir įgijus pagrindinį
išsilavinimą toliau mokytis vidurinio ugdymo programoje kartu su pasirinkta specialybe;
•    galima rinktis mokytis profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus išduodamas
kompetencijų pažymėjimas, o toliau mokantis vidurinio ugdymo programoje
kartu su profesija, šis modulis užskaitomas.
Mokiniams išduodamas mokinio pažymėjimas.
Teikiamas nemokamas maitinimas (atsižvelgiant į šeimos socialinę padėtį).
Pasirinkę profesinio mokymo modulį gali gauti mokymosi stipendiją.
Besimokantys Marijampolėje ir Kudirkos Naumiestyje gali gyventi bendrabutyje.
Jei kyla klausimų dėl priėmimo į Marijampolės PRC, kviečiame juos užduoti nemokamu konsultaciniu numeriu (8 630) 23333