Individualios priežiūros darbuotojas

Priimame mokytis (Kudirkos Naumiestyje)
•          po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų)
•          turinčius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1,5 metų)
Galimybė:

  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Asmuo, įgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
Individualios priežiūros darbuotojas gebės identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.
Individualios priežiūros darbuotojas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas asmenis jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!