Transporto priemonių remontininkas

Priimame mokytis (Marijampolėje, Kudirkos Naumiestyje, Vilkaviškyje)
  • Po 10 klasių (profesija + 11 – 12 gimnazijos klasės, programos trukmė 3 metai)
Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 10/12 klasių (tik profesija, programos trukmė 1,5 – 2 metai)
  • Turinčius pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1,5 – 2 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją gebėsi savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą.
Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!