Skip links

Profesinis informavimas, karjeros planavimas

Profesinis informavimas, karjeros planavimas

Kontingento planavimas 2018-2019 mokslo metams, vienas iš svarbiausių Centro uždavinių. Glaudus bendradarbiavimas su mokyklomis padeda mokiniams kryptingai planuoti ateitį. Įgyvendindami tikslą, supažindinti kuo daugiau mokinių su Centro profesinio mokymo programomis, galimybėmis pasirinkti mokymosi kryptį, kovo 14 dieną vykome į  Kalvarijos savivaldybės mokyklas. Lankėmės Kalvarijos gimnazijoje, Jungėnų pagrindinėje mokykloje.

Centro komandą sudarė profesijos mokytoja  G. Kolodzeiskienė, socialinė pedagogė E. Rakauskienė, karjeros koordinatorė I. Petraškaitė, padavėjo ir barmeno modulinės programos mokinė S. Glaveckaitė, kirpėjo modulinės programos mokiniai P. Dambauskas, R Budrevičienė, Ž.Sinkevičiūtė.

Kalvarijos gimnazijoje mokiniai buvo pasidalinę į tris grupes. Vienoje grupėje buvo mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su tėvais. Su jais bendravo socialinė pedagogė E. Rakauskienė. Kitose grupėse buvo 9-10 klasių bei 11-12 klasių mokiniai. Džiugu, kad iniciatyvą kalbėti apie Centrą ir savo specialybę pareiškė patys mokiniai. Povilas, Rita, Žaneta pristatė savo pasirinktą kirpėjo specialybę, kalbėjo apie mokymosi sąlygas bei vykdomas veiklas, pasidalino patirtimi, džiaugėsi, kad atsirado galimybė lankytis įdomiuose kultūriniuose Centro renginiuose,  realizuoti save, tobulėti.

Padavėjo ir barmeno modulinės programos mokinei Samantai ši kelionė buvo pirma ir tapo rimtu  profesiniu išbandymu:  mokiniams demonstravo kaip padengti  šventinį Velykų stalą.  Su savo užduotimi ji susidorojo puikiai. Samanta džiaugėsi galėjusi pristatyti padavėjo ir barmeno mokymo programą savo buvusioje mokykloje, t.y. Kalvarijos gimnazijoje, sugrįžusi, kaip svečias, ji noriai dalinosi sukaupta patirtimi.

Abejose mokyklose buvo detaliai išdėstyta aktualiausia informacija apie mokymo programas, mokiniai turėjo galimybę pamatyti filmuką apie Centrą, susipažinti su nauja mokinių priėmimo tvarka, t. y. LAMA BPO sistema.

Mokyklų atstovai, atsakingi už karjerą, padėkojo visai komandai už išsamią informaciją. Anot jų, mūsų pateikta informacija buvo konkreti, aiški, labai informatyvi, dažnam mokiniui naudinga.

 

               Irma Petraškaitė, atsakinga už mokinių profesinį informavimą ir karjeros planavimą

 

Return to top of page