Skip links

Vykdomi projektai

2019 - 2021 Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB) Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2021-08-31
Koordinatorius – Toulouse-Lautrec Lycee (Prancūzija)
Partneriai:
1.College Louisa Paulin (Prancūzija)
2.EPRALIMA(Portugalija)
3.Marijampolės PRC (Lietuva)
4.Zalima (Ispanija)
Pagrindiniai projekto tikslai  – mokinių iškritimo prevencija. Projekto metu reikės sukurti ir pateikti sprendimų būdus mokiniams, patiriantiems sunkumus bei sukurti metodinę medžiagą ir priemones, padedančias mokytojams, kurie dirba su sunkumus patiriančiais mokiniais.
Pagrindinės numatomos veiklos:
Mokinių grupių formavimas Gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose, mokinių iškritimo situacijos analizė, projekto logotipo kūrimas ir konkursas, filmuko/skaidrių apie konkursą kūrimas, FB grupės sukūrimas.
Projekte galima ir kitokia veikla, kuri gali padėti mokiniams domėtis mokykla ir mokslais, pvz. pokalbiai su psichologais, įdomiais žmonėmis, edukacinės išvykos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.
Pirmasis tarptautinis  susitikimas įvyko mūsų centre. Jame dalyvavo projekto darbo grupės iš Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos.
Antrasis tarptautinis susitikimas vyks Ispanijoje 2020 kovo 15-20 d., trečiasis tarptautinis susitikimas vyks Portugalijoje 2020 lapkritį ir paskutinis tarptautinis susitikimas vyks Prancūzijoje 2021m. gegužės mėnesį. Tarptautiniuose susitikimuose dalyvaus 19 mūsų centro mokytojų ir mokinių.
Galutiniai projekto produktai:
ISWEB tinklapis
Elektroninė „Gerosios praktikos“ knyga

2019 - 2021 Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas

ISWEB „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4
Projekto trukmė 2019-09-01 – 2021-08-31
Koordinatorius – Toulouse-Lautrec Lycee (Prancūzija)
,,ISWEB” veiklos planas
,,ISWEB”  projekto ataskaita
Partneriai:
1.College Louisa Paulin (Prancūzija)
2.EPRALIMA (Portugalija)
3.Marijampolės PRC (Lietuva)
4.Zalima (Ispanija)
       Projekto tikslai:

 • Mokinių iškritimo prevencija
 • Pateikti sprendimų būdus mokiniams, patiriantiems sunkumus
 • Sukurti metodinę medžiagą ir priemones, padedančias mokytojams, kurie dirba su sunkumus patiriančiais mokiniais

       Numatomi 2019 metų darbai:
1. Mokinių grupių formavimas Gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose
2. Situacijos analizė, anketa, interviu
3. Projekto logotipo kūrimas ir konkursas
4. Filmuko/skaidrių apie konkursą kūrimas
5. FB paskyros sukūrimas
       Projekto metu vyks trys tarptautiniai susitikimai, kuriuose dalyvaus projekte dirbantys mokiniai ir mokytojai:
Tarptautinis susitikimas Ispanijoje        2020 m. kovo 15-20 d.
Tarptautinis susitikimas Portugalijoje  2020 m. lapkritis
Paskutinis tarptautinis susitikimas Prancūzijoje 2021m. gegužė
       Galutiniai projekto produktai: 
ISWEB tinklapis
Elektroninė „Gerosios praktikos“ knyga
       Papildoma literatūra
Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Išsamiau apie projekto nuveiktas veiklas skaitykite čia:

https://mprc.lt/projekto-isweb-veiklose-dalyvauja-180-mokiniu/

https://mprc.lt/aptartas-naujas-tarptautinis-projektas-o-sveciai-supazindinti-su-lietuva/

https://mprc.lt/gimnazijos-skyriuje-tesiasi-projekto-isweb-veiklos-siandien-vyko-logotipo-kurybines-dirbtuves/

https://mprc.lt/tarptautinio-projekto-isweb-komanda-gimnazijos-skyriuje-atliko-tyrima-apie-mokiniu-poziuri-i-socialine-ir-emocine-aplinka/

2019 - 2020 Erasmus+ programos projektas „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2020-08-31
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Lietuvos partneriai: Jonavos politechnikos mokykla, Tauragės PRC
Užsienio partneriai: BRAHE (Suomija) Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija) Temis Education (Ispanija). Stažuočių trukmė  12 dienų.
Dalyviai: Projekte dalyvauja penkių specialybių mokytojai.
Konsorciumas, kurį sudaro Marijampolės profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla ir Tauragės profesinio rengimo centras, planuoja siųsti į stažuotes 30 dalyvių. Komandos, kurias sudarys po 6 šių mokyklų mokytojus,  vyks į tokias stažuotes: automobilių mechanikų mokytojai – į Vokietiją, kompiuterių specialistai ir IT mokytojai- į Suomiją, apdailininkų/statybininkų mokytojai stažuosis Ispanijoje (Tenerifė), virėjų mokytojai- Suomijoje ir padavėjų specialybės mokytojai Italijoje (Florencija). Šios veiklos prisidės prie mokytojų profesinių kompetencijų, naujų mokymo metodų ar įrankių, tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo, europinės dimensijos plėtros, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimo.

2019 - 2020 Erasmus+ programos projektas „Tarptautiška patirtis – tavo sėkminga ateitis“

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2020-08-31
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Užsienio partneriai: New Service (Italija), Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija) Temis Education (Ispanija). Stažuočių trukmė  29 dienos.
Dalyviai:Projekte dalyvauja 32 keturių specialybių mokiniai.
Projekto „Tarptautiška patirtis – tavo sėkminga ateitis“ metu 32 mūsų centro mokiniai vyks į tris Europos šalis. Mokinių grupės po 8 mokinius stažuosis: Italijoje Apulijos regione – virėjų specialybės mokiniai, Florencijoje – padavėjai/barmenai; būsimieji automobilių mechanikai – Vokietijoje, melioracijos ir kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybių mokiniai vyks stažuotis į Tenerifės (Ispanija) įmones. Projekto pagrindinis tikslas – tobulinti šių specialybių mokinių profesines ir asmenines kompetencijas, remiantis Europos Sąjungos šalių patirtimi.

2018 m. – 2020 m.

Programa Nordplus Adult“ Iš praeities į ateitį” Nr.NPAD-2018/10027

Projekto trukmė 2018-09-01 – 2020-08-31
Dalyviai:
MPRC-koordinatorius
Partneriai:
Trečiojo amžiaus universitetas-Lietuva
Organizacija „Ekologinis ateities švietimas“-Latvija Raahe profesinio rengimo mokykla-Suomija.
Pagrindinė projekto idėja – tirti senovinius Baltijos ir Šiaurės šalių mitybos įpročius, tradicijas ir būdus, kaip gaminti sveiką mūsų šalių maistą, atgaivinti juos, pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimui. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti sveiko gyvenimo būdą ir puoselėti ekologišką aplinką.
Tarptautinė projekto komanda tirs, kaip senovės lietuviai, latviai ir Suomijos gyventojai gamino maistą iš pačių paprasčiausių produktų. Projekto dalyviai surinks ir atnaujins receptus, mokysis kaip gaminti maistą.
Projekto metu bus parengtas suaugusiųjų besimokančiųjų mokymo paketas (mokymo metodinė medžiaga) ir sukurta elektroninė receptų knyga, kurioje bus mūsų šalių partnerių maisto receptų. Receptų knygą galima naudoti visiems, kurie nori vartoti ekologinį maistą, taip skatinant sveiką gyvenimo būdą.
Galutiniai produktai yra elektroninės versijos:
Mokymo paketas ( metodinė medžiaga) ir Receptų knygelė anglų, lietuvių, latvių ir suomių kalbomis.

Parengta projekto metodinė medžiaga

Nordplus programos projekte „Iš praeities į ateitį“  jau parengta dalis galutinių produktų. Vienas jų-metodinė medžiaga, padėsianti virėjų, padavėjų, maisto gaminimo specialybės mokytojams padaryti savo pamokas  įdomesnėmis ir spalvingesnėmis. Tačiau knygelė gali būti įdomi visiems, besidomintiems kulinarinėmis, gastronomijos temomis.

Metodinė medžiaga parengta lietuvių, anglų ir latvių kalbomis.

Elektroninėje knygoje yra aprašomi valgymo papročiai ir tradicijos senovės Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, pasakojama, kaip buvo gaminamas ir konservuojamas maistas seniau ir dabar, yra skyrius, skirtas ekologiškam maistui, o taip pat pateikiama testų , užduočių, kuriuos maisto gaminimo , virėjų mokytojai gali panaudoti savo darbe. Knygelė iliustruota nuotraukomis iš  projekto dalyvių veiklų, susitikimų, renginių.

Metodinė medžiaga (lietuvių kalba)
Metodinė medžiaga (anglų kalba)
Metodinė medžiaga (latvių kalba)

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto partneriai: Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras  kartu su dar penkiolika  Lietuvos profesinio ugdymo institucijų.
Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

 

Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.
Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-31 – 2022-05-31.

2017 m. – 2020 m. Projektas „Marijampolės profesinio rengimo centro plėtra ir mokymosi sąlygų gerinimas", Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0001

Projekto tikslas pagerinti besimokančių profesinį pasirengimą ir padidinti Marijampolės profesinio rengimo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei – jo įgyvendinimo metu bus remontuojamas bendrabutis ir įsigyjama moderni mokymo įranga Žemės ūkio technologijų ir Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektoriniams praktinio mokymo centrams. Projektas įgyvendinamas Marijampolės profesinio rengimo centro teritorijoje (adresas Kauno g. 119 ir Gėlyno g. 11, Marijampolė) – įsigyjama reikiama mokymo įranga dviem Sektoriniams praktinio mokymo centrams bei atliekami kapitalinio remonto darbai bendrabutyje.
Laikotarpis: 2017-12-12 – 2020-09-30
Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama iki 1.960.000,00 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų išlaidoms apmokėti.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bei administruojamas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros.

SPORTAS-SVEIKATINGUMUI STIPRINTI

Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Projekto metu bus atnaujinta ir papildyta Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių sporto salių inventorius ir įranga.
Įsigijus reikiamo sporto inventoriaus Marijampolės profesinio rengimo centras aktyviau plėtos sportines veiklas. Reguliariai Marijampolės profesiniame centre vyks nemokami įvairių sporto šakų užsiėmimai įtraukiantys centro ir miesto bendruomenę į aktyvias sportines veiklas. Merginų/moterų aerobikos užsiėmimai skatins sportuoti šią socialiai jautrią grupę, turinčią viršvorio, koordinacijos bei laikysenos problemų. Visoms amžiaus grupėms skirtos funkcinės treniruotės su funkciniais diržais, kurių metu bus galima atlikti iki 500 įvairiausių fizinių pratimų, skatins centro mokinius ir bendruomenės narius drauge leisti laiką užsiimant aktyvia fizine veikla. Kūno ir dvasios pusiausvyrai atgauti vyks jogos, gimnastikos, rytų kovos menų ir kvėpavimo užsiėmimai bei autogeninės treniruotės. Suaugusiųjų sveikatai palaikyti bus itin naudingi kardio ir kiti treniruokliai. Moderni treniruoklių sienelė suteiks galimybę jaunimui lavinti jėgą, vikrumą, ištvermę bei viso kūno raumenis. Jaunuolių darbas su svarmenimis, padės pasirengti sunkiosios atletikos pratyboms ir varžyboms. Negalią ir specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai ir miesto bendruomenės nariai, užsiimdami bendra kūno kultūros veikla, dalyvaus treniruotėse, varžybose.
Projekto trukmė  – 2019-06-03 – 2020-09-07
Projekto rėmėjas:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Finansavimas: projektui įgyvendinti skirta 22300 eur.

Projektas „GAUDYK VĖJĄ – RASKI MENĄ!”

Projekto tikslas: Skatinti kūrybines iniciatyvas Marijampolės savivaldybėje, kuriant naujus bendradarbiavimo tinklus tarp organizacijų, profesionalių menininkų, bendruomenės mėgėjų meno kūrėjų bei suteikiant profesines specialybes įgyjančiam jaunimui galimybę pažinti šiuolaikinio meno formas ir savo rankomis prisidėti prie miesto įvaizdžio formavimo ir dvasinio bei emocinio gerbūvio. Kinetinės skulptūros ir gatvės meno kūriniai Marijampolės profesinio rengimo centro teritorijoje esančiame dendrologiniame parke taptų nauja, patrauklia ir savita rekreacine erdve miestelėnams, centro mokiniams, vietos gyventojams, erdve formuojančia socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mentalitetą. Teigiamas meno poveikis, aktyvi ir įtrauki kūrybinė veikla įgalins darbininkiškas profesijas įgyjantį jaunimą ir jaunuosius bei vyresniuosius meno kūrėjus nevaržomai atsiskleisti, mąstyti kūrybiškai, kas itin aktualiu šiuolaikiniame pasaulyje. Profesionalų vedamos edukacinės dirbtuvės ir Marijampolės profesinio rengimo techninė bazė padės sukurti tiek profesionalius, tiek ir mėgėjiškus meno kūrinius.
Projekto partneriai: Marijampolės meno mokykla, Marijampolės kultūros centras
Projekto trukmė – nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Finansavimas. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos, kuriam skiriama 3410 eur.

Projektas ,,Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“

Marijampolės profesinio rengimo centras 2019 – 2020 mokslo metais dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.
Už projekto įgyvendinimą centre atsako vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizuoja renginius, veda pamokas ir atlieka kitus darbus, susijusius su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

 • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
 • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.

SALDI SVAJONĖ

Marijampolės profesinio rengimo centras įgyvendina projektą „Saldi svajonė“.
Šis projektas skirtas apdailininko statybininko specialybės mokiniams profesinio kūrybiškumo ugdymui. Projekto metu naudojant apdailos medžiagas (gruntai, glaistai, dažai ir kt.) ant didelių drobių bus sukurti 25 paveikslai, kurių tema – konditeriniai gaminiai. Paroda bus pristatoma 2020 m. gegužės 30 d. Cukriniame festivalyje, o vėliau eksponuojama Marijampolės profesinio rengimo centre bei kitose erdvėse.

Anglų kalbos tarptautinis internetinis projektas “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 44 ugdymo institucijos. Visos mokyklos yra suskirstytos į 11 grupių, kurias susidaro 4 mokinių komandos. Kiekviena grupė kuria vieną istoriją. Skirtingų mokyklų mokiniai turi parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.
Kovo – balandžio mėnesiais bus išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda tobulinti ne tik dalykines žinias, moko dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai leisti laiką mokykloje.

Return to top of page