Skip links

Vykdomi projektai

2020 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ IR ABSOLVENTŲ GEBĖJIMO MOKYTIS DARBINĖJE VEIKLOJE STIPRINIMAS” NR. 2020-1-LT01-KA102-077694


Projekto trukmė: 2020-12-01 – 2021-12-31
Dotacijos suma: 363 942 EUR
Projekto koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija
Projekto partneriai: 12 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Stažuočių šalys: Malta, Bulgarija, Kroatija, Rumunija, Vengrija
Stažuočių trukmė: 7 dienosprofesijos mokytojams, 3 mėnesiai – absolventams.
Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo indėlį į verslo įmonių kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.
Stiprinti PMĮ absolventų technologines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius. Sudaryti galimybę profesijos mokytojams tobulinti technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.
Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

2020 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,ATRASK SAVE EUROPOJE“ NR. 2020-1-LT01KA102-07761


Projekto trukmė: 2020-11-01-2022-10-30
Dotacijos suma: 149.952,00 eurų
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Projekto partneriai:
Accademia europea di Firenze, Italija;
New service, Italija;
BERLINK ETN GMBH, Vokietija;
Raahen Koulutuskuntayhtymä, Suomija;
Esprominho, Portugalija;
Aizkraukles Profesionala Vidusskola, Latvija;
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estija;
EURL ARISTOTE, Prancūzija;
TEMIS EDUCATION, Tenerifė (Ispanija).
Stažuočių trukmė: 30 dienų – mokiniams; 12 dienų – profesijos mokytojams ir darbuotojams
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį.
Projekte dalyvaus 6 specialybių mokiniai: 6 virėjo, 6 padavėjo/barmeno, 8 kelininko, 6 automobilių mechaniko, 6 kirpėjo ir 6 apdailininko specialybių mokiniai;
6 specialybių mokytojai: 2 virėjo, 2 automobilių mechaniko, 1 floristo, 1 kirpėjo, 2 padavėjų/barmeno ir 2 apdailininko specialybių mokytojai;
6 personalo darbuotojai gilins žinias pameistrystėje.
Projekto rezultatai – 40 mokinių ir 16 mokytojų bei darbuotojų, įgiję savo profesinėje srityje naujų žinių ir įgūdžių, pasidalinantys savo patirtimi su centro bendruomene, užsienio ir socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais baigiamajame tarptautiniame renginyje – konferencijoje. Virėjo specialybės mokytojai ir mokiniai praturtins vaišių stalą suomiškais ir itališkais patiekalais, kuriuos gamins atviroje parodomoje pamokoje. Numatoma dar viena nauja ir naudinga veikla, atvykstamasis Italijos šefo vizitas. Jis praves mokymus ir pagilins centro bendruomenės žinias itališkų patiekalų gaminime. Įgyvendinto projekto ,,Tarptautiška patirtis-tavo sėkminga ateitis“ sukurta virtuali receptų knyga ,,Europos šalių patiekalai“ internetinėje centro svetainėje bus papildyta naujais itališkais ir suomiškais patiekalų bei gėrimų receptais.
Projekto dalyvių įgyti mokymosi rezultatai bus pripažinti ir įvertinti Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu, o taip pat taikysime ECVET mokymo kreditų sistemą kelininko ir automobilių mechaniko specialybių mokiniams.

2020 – 2022 ERASMUS+ MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSČIŲ (KA229) PROJEKTAS ,,IŠMANUS ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IŠMANIŲ MOKYKLŲ GRUPĖJE” (“SMART WASTE MANAGEMENT FOR SMARTER CLUSTER SCHOOLS”) NR.2020-1-R001-KA229-079971_5

Projekto trukmė: 2020 -10-01 – 2022-08-31
Projekto koordinatorius: Colegiul National ,, Liviu Rebreanu” Bistrita, Rumunija
Projekte dalyvaujančios mokyklos:  
Gymnasia Anoixis, Graikija
Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu, Turkija
Primary school ,, Vladimir Nazor” Ploce, Kroatija
Scoala Gimnaziala Romuli, Rumunija
Klasterinės mokyklos:
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, Lietuva
Marijampolės Profesinio Rengimo Centras, Lietuva
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Lietuva
Projekto tikslai: 
Sukurti klasterinį mokyklų bendravimą, kuris padėtų joms augti ir gerinti bendruomenės sveikatą;​Gerinti klasterinės partnerystės kompetencijas;​ Ugdyti pagrindinius gebėjimus ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;​ Ugdyti atsakingumą ir pilietiškumą;​ Ugdyti išmanią atliekų panaudojimo strategiją (rinkimas, mažinimas, perdirbimas, rūšiavimas, perkūrimas ir įvertinimas iš naujo)​.
Laukiamas rezultatas: 
Sukurta mokykloje aplinka, kuri leidžia jaustis kaip namie, apsuptam meilės, rūpesčio ir pagarbos, pažadinta mokinių asmenybė ir atsakomybė, kuri yra perkelta į kiekvieno namus ir visuomenę. Kalbant apie viso gyvenimo mokymosi perspektyvą, sukurtas planas augimui, kuris sumažino žmogaus sveikatai neigiamus poveikius, atkūrė gamtos balansą ir jos grožį, įgyvendintas klasterinis darbo būdas. Žmogaus sveikata, nuolatinis vystymasis, žiedinė ekonomika, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimas yra bendras visų mokyklų, kurios atstovauja gyvybę, tikslas.
Bendros veiklos: 
Klasterinės mokyklos dalyvaus bendrose projekto veiklose kartu su centrine mokykla (Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija), t.y. seminarai, dirbtuvės, iniciatyvos, eTwinning platforma, ir tiesiogiai dalyvaus mobilumo dalyje, kai projekto partneriai lankysis Lietuvoje (2021-11-23/26).

2020 – 2022 Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas ,,Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“ Nr.2020-1-TR01-KA229-093487_5


Projekto koordinatorius: Hasan Ali Yucel Anadolu Lisesi, Turkija
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras, Lietuva;
Bursa Anadolu Lisesi Liceul Tehnologic de Electronica si, Turkija;
Telecomunicatii „Gheorghe Marzescu“ lasi, Rumunija;
Agrupamento de Escolas de Mangualde, Portugalija;
Aizkraukles Profesionala vidusskola, Latvija.
Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2022-08-31
Projekto tikslas – padėti mokiniams suvokti miesto, kuriame jie gyvena, turtingumą, įgyti žinių ir jautrumo gamtos ir kultūros paveldo apsaugai, ugdyti kultūrinio identiteto, protekcionizmo ir urbanistinio supratimo jausmą, skatinti atrasti, domėtis, naudotis Europos kultūros paveldu ir sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą.
Projekto ir tarptautinių susitikimų metu bus stiprinamas mokinių kultūrinio paveldo suvokimas, kuris šiais laikais yra labai svarbus norint jaustis vienybės dalimi. Kultūros paveldas yra lobis, pasakojantis visuomenės nariams apie jų bendrą praeitį ir stiprinantis solidarumo, tolerancijos bei vienybės jausmą. Tai užtikrina žmonių istorijoje sukauptų patirčių ir tradicijų tęstinumą ir teisingą ateities kūrimą. Projekto komanda sutelkė dėmesį į „Europos kultūros paveldo veiksmų planą“, vieną iš penkių veiklos sričių „Kultūros paveldas – stipresnei pasaulinei partnerystei: tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Projekto metu partneriai palygins kultūros, tradicijų ir gyvenimo būdo panašumus ir skirtumus, rasti vienybės Europos įvairovėje.
Šiandieninis švietimas turi būti naujoviškesnis, pritraukiantis jaunimo dėmesį, o tai neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar V-R akinių. Projekto metu derinsime skaitmeninį ir žaidybišką metodus didinant supratimą apie kultūros paveldą ypač tarp jaunosios kartos.
Projekto rezultatai – sukurti skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuos bus galima įsidiegti mobiliuosiuose telefonuose pagerins geografinių vietų paieškos ar žemėlapių skaitymo įgūdžius. Skaitmeniniai žaidimai, stalo žaidimai, video klipas pagerins mokinių skaičiavimo ir kalbos įgūdžius. Sukurtas skaitmeninis Unesco paveldo vaizdo įrašas, skirtas V-R akiniams, leis įsijausti ir pasinerti į virtualų pasaulį.
Mokytojai ir mokiniai bendraus ir bendradarbiaus tarptautinėje platformoje, formuodami grupes tarptautinių susitikimų metu.

2020 – 2021 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektas ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“ Nr. 2020-1-LT01KA102-077528


Projekto koordinatorius – Jonavos politechnikos mokykla
Lietuvos partneriai: Marijampolės profesinio rengimo centras, Kelmės profesinio rengimo centras
Projekto trukmė: 2020-10-01 – 2022-03-31
Vizitų trukmė: 12 dienų
Stažuotės šalys: Lenkija, Austrija, Ispanija
Dalyviai: 18 mokytojų (po 6 asmenis iš kiekvienos mokymo įstaigos)
Projekto tikslai – perimti europinę patirtį, pritaikant ją Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, padedant kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę, inovatyvių mokymo metodų taikymą praktikoje ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe.
Projekto rezultatai – bus parengtos rekomendacijos apie profesinio mokymo ypatumus, naudą bei perspektyvas populiarinant profesinį mokymą Ispanijos, Austrijos ir Lenkijos profesinio mokymo įstaigose, kurios bus pristatytos sklaidos konferencijoje. Tikimasi, jog šių užsienio šalių patirtis numatys pokyčius Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.
Projekte dalyvaus penkių specialybių profesijos mokytojai. Projekto metu dalyviai vystys europinio bendravimo ir bendradarbiavimo praktinius įgūdžius, tobulins kalbinius, bendrakultūrinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus.

2019 - 2022 Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB) Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2022-02-28
Koordinatorius – Toulouse-Lautrec Lycee (Prancūzija)
Partneriai:
1.College Louisa Paulin (Prancūzija)
2.EPRALIMA(Portugalija)
3.Marijampolės PRC (Lietuva)
4.Zalima (Ispanija)
Pagrindiniai projekto tikslai  – mokinių iškritimo prevencija. Projekto metu reikės sukurti ir pateikti sprendimų būdus mokiniams, patiriantiems sunkumus bei sukurti metodinę medžiagą ir priemones, padedančias mokytojams, kurie dirba su sunkumus patiriančiais mokiniais.
Pagrindinės numatomos veiklos:
Mokinių grupių formavimas Gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose, mokinių iškritimo situacijos analizė, projekto logotipo kūrimas ir konkursas, filmuko/skaidrių apie konkursą kūrimas, FB grupės sukūrimas.
Projekte galima ir kitokia veikla, kuri gali padėti mokiniams domėtis mokykla ir mokslais, pvz. pokalbiai su psichologais, įdomiais žmonėmis, edukacinės išvykos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.
Pirmasis tarptautinis  susitikimas įvyko Marijampolės PRC.  Jame dalyvavo projekto darbo grupės iš Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos.
Antrasis tarptautinis susitikimas vyks Ispanijoje 2021 m. kovo 21-26 d., trečiasis tarptautinis susitikimas vyks Portugalijoje 2021 m. lapkritį ir paskutinis tarptautinis susitikimas vyks Prancūzijoje 2022 m. vasario mėnesį. Tarptautiniuose susitikimuose dalyvaus 19 mūsų centro mokytojų ir mokinių.
Galutiniai projekto produktai:
ISWEB tinklapis
Elektroninė „Gerosios praktikos“ knyga

,,ISWEB” veiklos planas
,,ISWEB”  projekto ataskaita     

Papildoma literatūra
Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Išsamiau apie projekto nuveiktas veiklas skaitykite čia:

https://mprc.lt/projekto-isweb-veiklose-dalyvauja-180-mokiniu/

https://mprc.lt/aptartas-naujas-tarptautinis-projektas-o-sveciai-supazindinti-su-lietuva/

https://mprc.lt/gimnazijos-skyriuje-tesiasi-projekto-isweb-veiklos-siandien-vyko-logotipo-kurybines-dirbtuves/

https://mprc.lt/tarptautinio-projekto-isweb-komanda-gimnazijos-skyriuje-atliko-tyrima-apie-mokiniu-poziuri-i-socialine-ir-emocine-aplinka/

https://mprc.lt/kudirkos-naumiescio-skyriuje-pagal-projekta-parama-sunkumus-patiriantiems-mokiniams-isweb-vyko-paskaita-apie-savanoryste/

https://mprc.lt/aptartas-naujas-tarptautinis-projektas/

2019 - 2021 Erasmus+ programos projektas „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2021-02-28
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Lietuvos partneriai: Jonavos politechnikos mokykla, Tauragės PRC
Užsienio partneriai: BRAHE (Suomija) Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija) Temis Education (Ispanija). Stažuočių trukmė  12 dienų.
Dalyviai: Projekte dalyvauja penkių specialybių mokytojai.
Konsorciumas, kurį sudaro Marijampolės profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla ir Tauragės profesinio rengimo centras, planuoja siųsti į stažuotes 30 dalyvių. Komandos, kurias sudarys po 6 šių mokyklų mokytojus,  vyks į tokias stažuotes: automobilių mechanikų mokytojai – į Vokietiją, kompiuterių specialistai ir IT mokytojai- į Suomiją, apdailininkų/statybininkų mokytojai stažuosis Ispanijoje (Tenerifė), virėjų mokytojai- Suomijoje ir padavėjų specialybės mokytojai Italijoje (Florencija). Šios veiklos prisidės prie mokytojų profesinių kompetencijų, naujų mokymo metodų ar įrankių, tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo, europinės dimensijos plėtros, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimo.

2018 m. – 2021 m.

Programa Nordplus Adult“ Iš praeities į ateitį” Nr.NPAD-2018/10027

Projekto trukmė 2018-09-01 – 2021-02-28
Dalyviai:
MPRC-koordinatorius
Partneriai:
Trečiojo amžiaus universitetas-Lietuva
Organizacija „Ekologinis ateities švietimas“-Latvija Raahe profesinio rengimo mokykla-Suomija.
Pagrindinė projekto idėja – tirti senovinius Baltijos ir Šiaurės šalių mitybos įpročius, tradicijas ir būdus, kaip gaminti sveiką mūsų šalių maistą, atgaivinti juos, pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimui. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti sveiko gyvenimo būdą ir puoselėti ekologišką aplinką.
Tarptautinė projekto komanda tirs, kaip senovės lietuviai, latviai ir Suomijos gyventojai gamino maistą iš pačių paprasčiausių produktų. Projekto dalyviai surinks ir atnaujins receptus, mokysis kaip gaminti maistą.
Projekto metu bus parengtas suaugusiųjų besimokančiųjų mokymo paketas (mokymo metodinė medžiaga) ir sukurta elektroninė receptų knyga, kurioje bus mūsų šalių partnerių maisto receptų. Receptų knygą galima naudoti visiems, kurie nori vartoti ekologinį maistą, taip skatinant sveiką gyvenimo būdą.
Galutiniai produktai yra elektroninės versijos:
Mokymo paketas ( metodinė medžiaga) ir Receptų knygelė anglų, lietuvių, latvių ir suomių kalbomis.

Parengta projekto metodinė medžiaga

Nordplus programos projekte „Iš praeities į ateitį“  jau parengta dalis galutinių produktų. Vienas jų-metodinė medžiaga, padėsianti virėjų, padavėjų, maisto gaminimo specialybės mokytojams padaryti savo pamokas  įdomesnėmis ir spalvingesnėmis. Tačiau knygelė gali būti įdomi visiems, besidomintiems kulinarinėmis, gastronomijos temomis.

Metodinė medžiaga parengta lietuvių, anglų, latvių  ir suomių kalbomis.

Elektroninėje knygoje yra aprašomi valgymo papročiai ir tradicijos senovės Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, pasakojama, kaip buvo gaminamas ir konservuojamas maistas seniau ir dabar, yra skyrius, skirtas ekologiškam maistui, o taip pat pateikiama testų , užduočių, kuriuos maisto gaminimo , virėjų mokytojai gali panaudoti savo darbe. Knygelė iliustruota nuotraukomis iš  projekto dalyvių veiklų, susitikimų, renginių.

Metodinė medžiaga (lietuvių kalba)
Metodinė medžiaga (anglų kalba)
Metodinė medžiaga (latvių kalba)
Metodinė medžiaga (suomių kalba)

Receptų knyga parengta lietuvių, anglų, latvių ir suomių kalbomis.

Receptų knyga (lietuvių kalba)
Receptų knyga (anglų kalba)
Receptų knyga (latvių kalba)
Receptų knyga (suomių kalba)

Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002


Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21
Tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Įvairių specialybių- apskaitininko, sekretoriaus, ekspeditoriaus, sandėlininko, pardavėjo, 9 partnerių profesinių mokyklų mokiniai įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.
Projekto bendras biudžetas: 44 164.18 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003


Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21
Tikslas –  didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Per 18 mėnesių 149 virėjo bei padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai iš 11 partnerių profesinių mokyklų įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose Vilniuje ir Druskininkuose. Nepakankami parengtų specialistų praktiniai įgūdžiai netenkina darbdavių poreikių. Sprendžiant šią problemą, projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.
Projekto bendras biudžetas:  96 217.39 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016


Projekto vykdytojas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai:
Alytaus profesinio rengimo centras;
Jonavos politechnikos mokykla;
Kėdainių profesinio rengimo centras;
Marijampolės profesinio rengimo centras;
Profesinio mokymo centras “Žirmūnai”;
Tauragės profesinio rengimo centras;
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras;
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras;
Zarasų profesinė mokykla.
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis
Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.
Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.
Projekto bendras biudžetas: 100 000 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0006

Projekto trukmė: 2020-11-04 – 2022-05-04
Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 80.541,50 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę 5 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 124 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, kelininko, automobilių mechaniko specialybės mokiniai iš Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos (Dieveniškių filialas), Vilkijos žemės ūkio mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, Kauno technikos profesinio mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-7 mokinius ir vienu metu mokysis 5 darbo dienas.

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre.“ Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

 

Projekto trukmė: 2020-10-21 –  2022-04-21         

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę 8 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę sektoriniame praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Daugų technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Panevėžio profesinio rengimo centro, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-9 mokinius ir mokysis 5 darbo dienas po 8 valandas.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių praktinių įgūdžių įgijimas realioje darbo vietoje. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0006

 

Projekto trukmė: 2020-09-22 – 2021-09-22

Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama 328.335,97 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau – Marijampolės PRC) – profesinio mokymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į regiono ir Lietuvos poreikius, ruošiami kvalifikuoti specialistai darbo rinkai. Marijampolės PRC mokoma pagal formalias pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurias baigę asmenys įgyja kvalifikaciją. 30% mokymo programos skiriama teoriniam mokymui, 70% – praktiniam mokymui. Mokymas(-is) vykdomas mokykline arba pameistrystės forma. Reaguojant į darbo rinkos ir mokinių poreikius, siekiama, kad kuo daugiau mokinių rinktųsi mokymąsi pameistrystės forma. Projekto įgyvendinime dalyvauja 17 partnerių, susijusių su pagrindine projekto veikla – Marijampolės PRC mokinių mokymas pameistrystės forma. Partnerinėse įmonėse pameistrystės forma mokysis 63 pardavėjo, automobilių mechaniko, apdailininko, virėjo, slaugytojo padėjėjo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo, techninės priežiūros verslo darbuotojo mokiniai. Praktinis mokymas vyks pagal individualų iš anksto su įmone suderintą mokymo planą. 50% praktiniam mokymui skirto laiko pameistrys dirbs su meistro pagalba, 50% savarankiškai. Baigus modulį, modulio vertinime dalyvaus profesijos mokytojas, atsakingas už teorinį mokymą ir praktinio mokymo(si) stebėseną ir meistras, tiesiogiai atsakingas už praktinį mokymą. Baigęs programą ir išlaikęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, mokinys įgis kvalifikaciją.

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PLĖTRA IR ENERGETINIO EFEKTYVUMO GERINIMAS. PROJEKTO NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0025


Projekto trukmė: 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. lapkritis.
Projekto tikslas – atnaujinti bendrabučio pastatą, adresu Kauno g. 119, Marijampolė, kad atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, ir taip būtu sumažintos suvartojamos energijos sąnaudas.
Projektas skirtas užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančiųjų poreikius, kartu didinant Marijampolės PRC patrauklumą, prieinamumą visuomenei.
Projekto uždavinys – modernizuoti Marijampolės PRC priklausantį bendrabutį, įdiegiant energinio efektyvumo priemones.
Sprendžiamos problemos: Marijampolės profesinio rengimo centro bendrabučio prastos energetinės savybės bei neefektyvios inžinerinės sistemos, lemiančios prastą mikroklimatą bei dideles išlaikymo sąnaudas; pasenusi pastato infrastruktūra ir fizinis infrastruktūros nusidėvėjimas nebetenkina šiuolaikinių visuomenės poreikių bei neatitinka apgyvendinimo įstaigos standartų.
Finansavimas. Projekto vertė 597501,46 EUR, iš jų 375.603,20 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto partneriai: Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras  kartu su dar penkiolika  Lietuvos profesinio ugdymo institucijų.
Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.
Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-31 – 2022-05-31.

2017 M. – 2021 M. PROJEKTAS „MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PLĖTRA IR MOKYMOSI SĄLYGŲ GERINIMAS", NR. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0001

Projekto tikslas pagerinti besimokančių profesinį pasirengimą ir padidinti Marijampolės profesinio rengimo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei – jo įgyvendinimo metu bus remontuojamas bendrabutis ir įsigyjama moderni mokymo įranga Žemės ūkio technologijų ir Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektoriniams praktinio mokymo centrams. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti tokie rezultatai: atnaujinta profesinio mokymo įstaigos infrastruktūra; modernia ir būtina įranga aprūpinti 2 Sektorinio praktinio mokymo centrai.

Laikotarpis: 2017-12-12 – 2021-09-30
Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama virš 2 mln. eurų.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Administruojamas VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

 

Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamas projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Marijampolės profesinio rengimo centro pastatuose“

Projekto tikslas – įrengti saulės fotovoltinę elektrinę, kurios pagaminta elektros energija būtų panaudojama vidaus reikmėms. Įrengus naują saulės fotovoltinę elektrinę bus užtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai, sumažės neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kieko sumažinimas), sumažės energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos bus skiriamos tiesioginei veiklai ir paslaugų kokybės gerinimui.

Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė bus naudojama ne mažiau kaip 20 metų ir leis pasigaminti dalį reikalingos įstaigai elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą.

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 150.042,35 eurų.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

SPORTAS-SVEIKATINGUMUI STIPRINTI

Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Projekto metu bus atnaujinta ir papildyta Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių sporto salių inventorius ir įranga.
Įsigijus reikiamo sporto inventoriaus Marijampolės profesinio rengimo centras aktyviau plėtos sportines veiklas. Reguliariai Marijampolės profesiniame centre vyks nemokami įvairių sporto šakų užsiėmimai įtraukiantys centro ir miesto bendruomenę į aktyvias sportines veiklas. Merginų/moterų aerobikos užsiėmimai skatins sportuoti šią socialiai jautrią grupę, turinčią viršvorio, koordinacijos bei laikysenos problemų. Visoms amžiaus grupėms skirtos funkcinės treniruotės su funkciniais diržais, kurių metu bus galima atlikti iki 500 įvairiausių fizinių pratimų, skatins centro mokinius ir bendruomenės narius drauge leisti laiką užsiimant aktyvia fizine veikla. Kūno ir dvasios pusiausvyrai atgauti vyks jogos, gimnastikos, rytų kovos menų ir kvėpavimo užsiėmimai bei autogeninės treniruotės. Suaugusiųjų sveikatai palaikyti bus itin naudingi kardio ir kiti treniruokliai. Moderni treniruoklių sienelė suteiks galimybę jaunimui lavinti jėgą, vikrumą, ištvermę bei viso kūno raumenis. Jaunuolių darbas su svarmenimis, padės pasirengti sunkiosios atletikos pratyboms ir varžyboms. Negalią ir specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai ir miesto bendruomenės nariai, užsiimdami bendra kūno kultūros veikla, dalyvaus treniruotėse, varžybose.
Projekto trukmė  – 2019-06-03 – 2022-08-31
Projekto rėmėjas:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Finansavimas: projektui įgyvendinti skirta 22300 eur.

Projektas „GAUDYK VĖJĄ – RASKI MENĄ!”

Projekto tikslas: Skatinti kūrybines iniciatyvas Marijampolės savivaldybėje, kuriant naujus bendradarbiavimo tinklus tarp organizacijų, profesionalių menininkų, bendruomenės mėgėjų meno kūrėjų bei suteikiant profesines specialybes įgyjančiam jaunimui galimybę pažinti šiuolaikinio meno formas ir savo rankomis prisidėti prie miesto įvaizdžio formavimo ir dvasinio bei emocinio gerbūvio. Kinetinės skulptūros ir gatvės meno kūriniai Marijampolės profesinio rengimo centro teritorijoje esančiame dendrologiniame parke taptų nauja, patrauklia ir savita rekreacine erdve miestelėnams, centro mokiniams, vietos gyventojams, erdve formuojančia socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mentalitetą. Teigiamas meno poveikis, aktyvi ir įtrauki kūrybinė veikla įgalins darbininkiškas profesijas įgyjantį jaunimą ir jaunuosius bei vyresniuosius meno kūrėjus nevaržomai atsiskleisti, mąstyti kūrybiškai, kas itin aktualiu šiuolaikiniame pasaulyje. Profesionalų vedamos edukacinės dirbtuvės ir Marijampolės profesinio rengimo techninė bazė padės sukurti tiek profesionalius, tiek ir mėgėjiškus meno kūrinius.
Projekto partneriai: Marijampolės meno mokykla, Marijampolės kultūros centras
Projekto trukmė – nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d.
Finansavimas. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos, kuriam skiriama 3410 eur.

Projektas ,,Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“

Marijampolės profesinio rengimo centras 2020 – 2021 mokslo metais dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.
Už projekto įgyvendinimą centre atsako vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizuoja renginius, veda pamokas ir atlieka kitus darbus, susijusius su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

 • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
 • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.

SALDI SVAJONĖ

Marijampolės profesinio rengimo centras įgyvendina projektą „Saldi svajonė“.
Šis projektas skirtas apdailininko statybininko specialybės mokiniams profesinio kūrybiškumo ugdymui. Projekto metu naudojant apdailos medžiagas (gruntai, glaistai, dažai ir kt.) ant didelių drobių bus sukurti 25 paveikslai, kurių tema – konditeriniai gaminiai. Paroda bus pristatoma 2021 m. gegužės  29 d. Cukriniame festivalyje, o vėliau eksponuojama Marijampolės profesinio rengimo centre bei kitose erdvėse.

Anglų kalbos tarptautinis internetinis projektas “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 44 ugdymo institucijos. Visos mokyklos yra suskirstytos į 11 grupių, kurias susidaro 4 mokinių komandos. Kiekviena grupė kuria vieną istoriją. Skirtingų mokyklų mokiniai turi parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.
Gegužės – birželio mėnesiais bus išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Knyga bus patalpinta internetinėje erdvėje. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda tobulinti ne tik dalykines žinias, moko dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai leisti laiką mokykloje.

Return to top of page