Skip links

Projektas „Versk lapą“ ieškojo „auksinio proto‘‘

Projektas „Versk lapą“ ieškojo „auksinio proto‘‘

Jau ketvirtus metus Gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros projekte ,,Versk lapą‘‘.

Pirmasis projektas buvo skirtas K. Donelaičiui, antrasis – Maironiui, trečiasis – V. Krėvei, o šiemet – Lietuvos 100-mečiui ir J. Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.

,,Auksinio proto‘‘ kovose dalyvavo 2 komandos – III gimnazijos klasės automobilių mechaniko ir virėjo mokymo programų mokiniai.  Keturi kovų etapai – tai keturi lapai, skirti J. Biliūno  gyvenimo bei kūrybos analizei:  I-asis – J .Biliūno gyvenimo istorijai ir geografijai, II-asis –  novelėms  ,,Vagis‘‘, ,,Ubagas‘‘, apysakai ,,Liūdna pasaka‘‘, III-asis –  šių kūrinių veikėjams, IV-asis – apsakymui ,,Laimės žiburys“.  ,,Auksinį protą“ atrado ir nugalėjo Vg18-1 grupės mokinė Andrėja Diksan. 

Projektą organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Kvietkauskienė ir bibliotekos vedėja Virginija Žukauskienė.

  Gimnazijos skyriaus informacija

Return to top of page