Skip links

Paskaita „Tavo pasirinkimas“

Paskaita „Tavo pasirinkimas“

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius toliau vykdo tęstinį projektą „Ar žalingi įpročiai tavo draugai“, kuris  finansuojamas iš  Vilkaviškio rajono savivaldybės programos „Alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“. Projekto metu nebus apsiribota vien didaktinėmis mokymo priemonėmis, tačiau bus taikomi ir įvairūs prevencijos metodai: paskaitos, diskusijos, viktorinos, įvairūs saviraiškos būdai, sportiniai renginiai.

2018 m. spalio 17 dieną I ir II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Tavo pasirinkimas“, kurią skaitė visuomenės sveikatos specialistė Žydrūnė Čekanavičienė. Paskaitos metu mokiniams buvo akcentuota žalingų įpročių žala žmogaus organizmui, prisiminta, kaip kasmet augantis mokinių alkoholio bei tabako gaminių vartojimas veikia jų tarpusavio santykius.

Sveikatos  specialistė taip pat papasakojo apie organų donorystę ir kvietė mokinius  spalio 19 d. 17.30 val. apsilankyti katedros šventoriuje ir pagerbti gyvus ir mirusius donorus, uždegant po žvakelę.

Projekto koordinatorė Dalė Kygienė

Return to top of page