Skip links

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26-ąją  švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms paminėti.  Europos kalbų dienos minėjimo tikslas – ugdyti pasididžiavimą savo gimtąja kalba ir literatūra, skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę, skatinti daugiakalbystę ir paraginti bet kokio amžiaus žmones mokytis kalbų. Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus kalbų mokytojos Jurgita Schroeder ir Jolita Vičkačkienė vedė integruotą lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamoką „Ką aš žinau apie Europos kalbų dieną?“. . Mokytojos pristatė pamokos tikslą, uždavinius, veiklas, o mokiniai rengė pranešimus apie žymius lietuvių kalbos normintojus, dalyvavo protų mūšyje apie ES.

Anglų kalbos mokytojos Jolanta Žaliauskaitė ir Rita Žindžiūtė  pamokose taip pat minėjo Europos kalbų dieną. Rusų kalbos pamoką apie Europos kalbas vedė mokytoja Jolanta Barauskaitė

Return to top of page