Skip links

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio 13-osios minėjimas

Kiekvienais metais Centro bendruomenė, minėdama sausio 13-osios įvykius, dalyvauja respublikinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Centre uždegamos žvakelės, simbolizuojančios  pagarbą ir atminimą tų, kurie pasiaukojo vardan Lietuvos laisvės. Jau keletą dienų kaip atminties ženklą savo atlape  bendruomenės nariai segėjo neužmirštuolę. Tai liudija, kad mes niekada nepamiršime laisvės gynėjų ir didvyrių,  paaukojusių savo gyvybę.  Ši pilietinė iniciatyva emociškai suburia  Centro bendruomenę tradicinei pamokai -“Už laisvę, Tėvynę ir tave”. Tai  pamoka – apie Lietuvą, jos istoriją, lietuvių tautą. Lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos mokytojos Jurgita Schroeder ir Edita Sėdaitienė  kalbėjo apie sausio įvykius Lietuvoje prieš dvidešimt aštuonerius metus ir akcentavo tai, jog kiekvienas jaunas žmogus privalo išmokti šią istorijos pamoką, nepamiršti, kokia drąsi ir tvirta yra mūsų tauta, kai reikia kovoti už Tėvynės laisvę. Kalbant apie sausio 13-osios įvykius, istorijos mokytoja komentavo įvykių seką, jų prasmę, atkreipė dėmesį į lietuvių  vienybę ir pasiaukojimą. Svarbiausias žmonių ginklas buvo jų tikėjimas, meilė ir vienijanti daina. Ir jie buvo tvirti, galingi, neįveikiami.  Pamokos pabaigoje nuskambėjo mintis, kad šiandien laisvė negali būti suprantama kaip savaime suprantamas dalykas. Reikia būti visada pasiruošusiems už laisvę kovoti, o jeigu reikėtų – pasiaukoti.

Sausio 10 dieną Kudirkos Naumiesčio skyriuje buvo taip pat minima 1991 metų sausio 13-oji –  Laisvės gynėjų diena. Su istoriniais faktais, kurie vyko šaltą, vėjuotą 1991 metų sausio 13-ąją, supažindino vyresnysis istorijos mokytojas Gediminas Ruočkus. Mokiniai žiūrėjo filmą „1991m. Sausio 13-osios Kronika“. Sausio 11 dieną skyrius prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Skyriaus mokiniai kartu su mokytojais skyriaus languose įžiebė žvakutes, vienybės ir atminimo simbolius. Degančios liepsnelės priminė istorinės dienos svarbą.

Sausio 13-ąją Vilkaviškio skyriaus mokiniai ir mokytojai netradiciškai minėjo lauke prie laužo. Mokiniai išsakė gražiausias mintis, kurios buvo skirtos kruvinosios dienos aukoms paminėti ir pagerbti. Siųsdami vienas kitam uždegtą žvakelę, linkėjome vidinės ramybės ir taikos bei laisvės į mintį, kūrybą, idėjas.

Centro informacija

 

Return to top of page