Skip links

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kvalifikacijos aprašas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis bei sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas: informacijos valdymo, socialinės paramos, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, slaugomo asmens priežiūros, higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų ir vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo, profesinės užsienio kalbos žinių taikymo, bendravimo su klientais ir jų artimaisiais karitatyvinio darbo paslaugų vykdymo, sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimo, paliatyvios priežiūros paslaugų teikimo srityse.

Mokymo dalykai

Mokymo programa skirta rengti kvalifikuotus socialinio darbuotojo padėjėjus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių socialinių paslaugų srityje, gebančius teikti socialines paslaugas įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių asmenims: likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, neįgaliesiems, tautinėms mažumoms, pabėgėliams, bendruomenėms bei kitiems asmenims, negalintiems pasirūpinti savimi, padedančius tvarkyti reikiamus dokumentus paramai gauti, lankančius juos namuose: padedančius namų ruošoje, parenkant sveiką maistą, jį nuperkant, gaminant valgyti, teikiant priežiūros ir buitines paslaugas. Siekiant šių tikslų būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi socialinio darbo pagrindų, fiziologijos ir slaugos pagrindų, sveikatos ir sanitarijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir etiketo ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokykloje arba praktikos vietose pagal sutartis. Gamybinė praktika atliekama pas darbdavius. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Karjeros galimybės

Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vaikų namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, senyvo amžiaus asmenų namuose, neįgaliųjų pensionatuose bei dienos centruose, reabilitacijos įstaigose, bendruomenėse, tautinių mažumų centruose, parapijose, katalikiškose organizacijose, lankomaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais asmenų namuose prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis.

Return to top of page