Skip links

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (spec. poreikių)

Programos tikslas: suteikti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją.

Programos paskirtis. Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui-operatoriui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Siuvėjas-operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.
Dirbama uždarose patalpose, universaliosiomis ir specialiosiomis siuvimo mašinomis.
Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Return to top of page