Skip links

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniką, gebantį montuoti bei eksploatuoti automatines mechatronines sistemas.
Pasirengti profesinei veiklai ir ugdyti mechanikos, pneumatikos, hidraulikos, valdiklių, elektros ir elektronikos įrenginių bei komponentų montavimo, eksploatavimo ir valdymo technologijų taikymo kompetencijas.

Būsimo darbo specifika. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas turi išmanyti mechaninių, pneumatinių, elektrinių, elektroninių, elektropneumatinių, hidraulinių, elektrohidraulinių sistemų montavimą, eksploatavimą, derinimą. Taip pat turi žinoti jutiklių veikimo principus, jų eksploatavimo ypatumus, mokėti naudoti programuojamuosius loginius valdiklius.

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Return to top of page