Skip links

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa[1] skirta parengti kvalifikuotą vairuotoją, mokantį vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais.

Būsimo darbo specifika. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Modulinė profesinio mokymo programa parengta vadovaujantis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79. Į šią modulinę profesino mokymo programą yra integruota Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265084055), mokymo trukmė – 300 valandų.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Return to top of page