Skip links

Gimnazijos skyrius

Mokytojų kontaktai

Pagrindinio ugdymo programa

Kas gali mokytis pagrindinio ugdymo programoje?

Asmenys, baigę 8 arba 9 klases, priimami į I-ąją arba II-ąją gimnazijos klases ir besimokydami įgyja pagrindinį išsilavinimą. Ugdymo programa apima bendruosius ikiprofesinius dalykus. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio ugdymo programą mūsų Centre bei įgyti vidurinį išsilavinimą.

2020-2021 m. m. PUPP tvarkarastis

Teisinė informacija

Vidurinio ugdymo programa

Kas gali mokytis vidurinio ugdymo programoje?

Asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.), mokosi III ir IV (11-12 kl.) gimnazijos klasėse. Po dviejų metų, išlaikę brandos egzaminus, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio ugdymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

2020-2021 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Teisinė informacija

Netradicinės pamokos

Integruotos pamokos:

 • Lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Laisvės kovos“.
 • Tikybos ir biologijos pamoka „Gyvybės atsiradimas žemėje“.
 • Istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Už laisvę, tėvynę ir tave”, skirta sausio 13-ajai dienai paminėti
 • Anglų kalbos ir matematikos pamoka, skirta π dienai paminėti.
 • Anglų kalbos ir matematikos pamoka „Simetrija tiesės atžvilgiu“.

Pamokos kitose erdvėse

 • Edukacinė išvyka „Literatūrinė Suvalkija“.
 • Edukacinė pamoka Valstybės pažinimo centre ir išvyka į Europos parką, edukacija „Lobių paieškos“.
 • Edukacija Metelių regioniniame parke „Paukščių palydos“.
 • Pilietiškumo pamoka „Vasario 16-oji“.
 • Tikybos pamoka vargdienių seserų vienuolyne, skirta Velykų slėpinio įprasminimui.
 • Fizikos pamokos Molėtų observatorijoje ir Etnokosmologijos muziejuje.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka Vilniaus senamiestyje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje.
 • Literatūros skaitymai Centro dendrologiniame parke.

Renginiai – popietės

 • Valstybinių švenčių paminėjimas.
 • Tarptautinis dainų festivalis „Saulės šypsena“.
 • Gamtos ir tiksliųjų mokslų geriausio mokinio konkursas „Metų vienuoliktokas“.
 • Paskutinio skambučio šventė.
 • Tradicinė Advento popietė „Sušildykim širdis Kalėdų gerumu“.
 • Geriausių Centro sportininkų rinkimai.
 • Sporto šventė.

Akcijos

 • Aktyvus skaitymas.
 • Konstitucijos dienai paminėti.
 • Atmintis gyva, nes liudija.
 • Neužmiršk.
 • Gerumo akcija.

Klubai

 • Skaitytojų klubas

Skyriaus kontaktai

Sigita Lietuvninkienė

Gimnazijos skyriaus vedėja

(8 616) 78 891

sigita.lietuvninkiene@mprc.lt

Edita Rakauskienė

Vyr. socialinė pedagogė

(8 696) 71 880

edita.rakauskiene@mprc.lt

Milda Vidrinskaitė

Socialinė pedagogė

(8 684) 38 773

milda.vidrinskaite@mprc.lt

Edita Macijauskienė

Psichologė

(86 18) 40 364

edita.macijauskiene@mprc.lt

Irena Saldūnaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

(8 682) 55 417

i.saldunaite@marijampolesvsb.lt

Kauno g. 117,  Marijampolė
Tel.  (8 616) 78 891

Gimnazijos skyriaus vedėjas

Valdimantas Kvietkauskas

2020-2021 m. m.

Skyriuje mokosi 440 mokinių

 • I gimnazijos klasė
 • II gimnazijos klasė
 • III gimnazijos klasė
 • IV gimnazijos klasė

Neformalusis švietimas

Futbolas
Krepšinis
Stalo tenisas

Projektai:

Dalyvavimas tarptautiniame anglų kalbos internetiniame projekte  „Letʼs  Create Story“.

Paslaugų skyrius
Kudirkos naumiesčio skyrius
Pataisos namų skyrius
Vilkaviškio skyrius
Gimnazijos skyrius
Statybos ir mechanikos skyrius
Return to top of page