Skip links

Pirminis profesinis mokymas

Kas gali mokytis profesinio mokymo programoje?

Pirminio profesinio mokymo programos pradedamos mokyti nuo III (11 kl.) gimnazijos klasės. Dvejus metus mokiniai gimnazijoje  mokosi tiek bendrųjų tiek profesinių dalykų. Po dviejų metų, išlaikius brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir gaunamas brandos atestatas. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja pirmąją profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokymo programos turintiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Mokymo programos turintiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Mokymo programos, turintiems specialiuosius poreikius

Return to top of page