Suaugusiųjų profesinis mokymas

Asmenys, pageidaujantys įgyti specialybės kvalifikaciją arba kompetenciją (-as), gali mokytis:
Mokymo programos gali būti vykdomos:
PDF in HTML

Marijampolės profesinio rengimo centras

MOKINIŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL MODULINES FORMALIOJO MOKYMO PROGRAMAS 2023 M.

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas arba tapatybės kortelė);
  • Išsilavinimo dokumentas (pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimas, brandos atestatas, diplomas ir kt.);
  • Santuokos liudijimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis pavardės, vardo keitimą (jei dokumentuose nurodytos skirtingos pavardės);
  • Medicininė pažyma (f086/a);
  • Mokymo kuponas, jeigu finansavimas skiriamas iš Užimtumo tarnybos.

Baigus modulinę formaliojo profesinio mokymo programą bei sėkmingai išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminą suteikiama kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

Baigus modulinės formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir sėkmingai išlaikius kompetencijos vertinimo egzaminą išduodamas Kompetencijos pažymėjimas.

 Išsamiai apie mokymo programas: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

Mokymo programų kainos ir informacija apie finansavimo sąlygas: https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/profesinis-mokymas/112

Daugiau informacijos apie asmens įgytų kompetencijų vertinimą, siekiant kvalifikacijos: https://eksternams.nsa.smm.lt/

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama