Skip links

Suaugusiųjų tęstinis mokymas

Kas gali mokytis suaugusiųjų tęstinio mokymo programose?

Suaugusiųjų tęstinio mokymo programos  yra skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems persikvalifikuoti. Marijampolės profesinio rengimo centre yra galimybė mokytis valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietose. Taip pat organizuojame mokamus kursus.

Valstybės finansuojamos tęstinio profesinio mokymo vietos

Mokami kursai suaugusiems

Marijampolės profesinio rengimo centras organizuoja mokamus formalaus mokymo kursus suaugusiems asmenims.

Asmenys, baigę formaliojo mokymo programą ir išlaikę kompetencijų vertinimo egzaminą gauna valstybės pripažintą diplomą. Formalaus mokymo programos yra įregistruotos valstybiniame studijų ir mokymo programų registre, nustatyta jų trukmė, jų mokyti turi teisę įstaigos, turinčios licenciją.

Taip pat kviečiame mokytis pagal mokamas neformalaus mokymo programas. Sėkmingai baigusieji neformaliojo mokymo programas įgyja programoje numatytas kompetencijas. Neformalaus mokymo užsiėmimai organizuojami susidarius klausytojų grupei. Klausytojų pageidavimu mokymai gali vykti vakarais.

Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai gali būti siunčiami mokytis į pasirinktą mokymo įstaigą ir finansuojamos mokymo išlaidos.

Papildoma informacija ir registracija į Marijampolės profesinio rengimo centro organizuojamus mokymus tel. (8 343) 68 640, (8 612) 51 758, el. p. mprcentras@mprc.lt

TEIKIAMOS PROFESINIO MOKYMO PASLAUGOS BEDARBIAMS IR ĮSPĖTIEMS APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBUOTOJAMS PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS, Kauno g. 117, Marijampolė

TEIKIAMOS PROFESIJOS

Return to top of page