Skip links

Tikybos pamoka kitoje erdvėje

Tikybos pamoka kitoje erdvėje

Balandžio 16 d. Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus dorinio ugdymo (tikybos) pamoka Vg18-1 ir PBg18-1 grupės mokiniams įvyko švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyne. Sesuo Viktorija pakvietė mus kalbėtis gurkšnojant arbatą. Mokiniai noriai įsijungė į diskusiją, kurioje kalbėjo apie tai, ką reiškia būti pašauktam mylėti ir tarnauti, kuo skiriasi gyvenimas šeimoje ir bendruomenėje, kaip atspindėti Kristų savo gyvenime, ką reiškia gailestingumas. Gilinomės į Velykų slėpinį.

Šios vienuolijos seserys dirba su seneliais, ligoniais, žmonėmis, neturinčiais namų arba gyvenančiais skurde. Sesuo Janina labai įdomiai mums pasakojo apie vienuolijos įsteigtus senelių namus, gyventojų kasdienybę, jų poreikius, priežiūrą. Aplankėme senelius, dalijomis Velykų džiaugsmu įteikdami dovanėles. Viešnagę užbaigėme bendra malda senelių namų koplytėlėje.

Rūta Tamašauskienė, tikybos mokytoja metodininkė

Return to top of page