Skip links

Vasario 10 d. Marijampolės profesinio rengimo centras organizavo „4M“ virtualų susitikimą tema „Maisto pramonė pietvakarių Lietuvoje“

Vasario 10 d. Marijampolės profesinio rengimo centras organizavo „4M“ virtualų susitikimą tema „Maisto pramonė pietvakarių Lietuvoje“

Vasario 10 d. Marijampolės profesinio rengimo centras organizavo „4M“ virtualų susitikimą tema „Maisto pramonė pietvakarių Lietuvoje“, kuriame dalyvavo Marijampolės regiono maisto sektoriaus pramonė įmonės bei Marijampolės PRC partneriai.

Susirinkimo metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas Evaldas Ulevičius kalbėjo apie  profesinio mokymo svarbą tenkinant darbo rinkos poreikius.

Marijampolės PRC pristatė profesinio mokymo programas pagal kurias įstaigoje rengiami maisto sektoriaus darbuotojai- maisto pramonės darbuotojas, padavėjas ir barmenas, duonos ir pyrago gaminių kepėjas bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas (tarpsektorinė mokymo programa).  Rengiant automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, Marijampolės PRC glaudžiai bendradarbiauja  su Vytauto Didžiojo universitetu, kuris suteikia galimybę mokiniams  praktiškai padirbėti su universiteto dėstytojais inovatyvioje mokymo bazėje Kaune.

Marijampolės PRC pristatė bendradarbiavimo su partneriais perspektyvas, džiaugėsi, jog yra galimybė profesinį mokymą vykdyti pameistrystės būdu.  Pameistrystė – mokymosi forma, kuomet visas praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje, o teorinis – Marijampolės PRC. Svarbu pabrėžti, kad pameistrystės mokymosi formą gali rinktis tiek mokiniai, tiek įmonėse jau dirbantys darbuotojai, kurie gali įgyti kvalifikaiją neatsitraukiant nuo darbinės veiklos. Šiuo metu Marijampolės PRC įgyvendina pameistrystės skatinimo projektą, kurio dėka verslo įmonės aktyviai įsitraukia į pameistrių mokymą.

Viena iš Marijampolės PRC siūlomų galimybių yra  asmens kompetencijų, įgytų savišvietos ar neformaliu būdu, įsivertinimas. Asmuo gali įsivertinti kompetencijas ir įgyti kvalifikaciją turėdamas ne mažiau kaip 2 metų darbinę patirtį ir darbdavio rekomendaciją, įgijęs kompetencijas savišvietos ar darbiniu būdu arba būti baigęs neformaliojo profesinio mokymo programą.

Užimtumo tarnybos atstovė Rita Mockuvienė trumpai apžvelgė Marijampolės regiono užimtumo situaciją ir džiaugėsi, kad Marijampolės profesinio rengimo centras rengia darbo rinkoje paklausius specialistus.

Virtualiame susitikime dalyvavo ir Kauno kolegijos atstovai, kurie pristatė Technologijų fakultete esančias maisto sektoriaus mokymo programas.

Visi susitikimo dalyviai diskutavo apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo kryptis, planus ir lūkesčius. Profesijos mokytojai išreiškė norą bendradarbiauti su maisto pramonės įmonėmis, organizuoti mokinių vizitus į įmones, kas padėtų mokiniams iš arčiau susipažinti su specialybe, tobulinti mokytojų kompetencijas realioje darbo vietoje..  Darbdaviai džiaugėsi pameistrystės mokymosi forma, tačiau pabrėžė, kad dauguma mokinių (ypač iš kaimiškų vietovių) susiduria su sunkumais pasiekti darbo vietą, nes susisiekimo galimybės yra labai ribotos.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius dėkoja visiems už aktyvų dalyvavimą ir tikisi, kad aptarti darbai ateityje bus įgyvendinti.

Return to top of page