Skip links

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas

Marijampolės skyrių mokiniai pakvietė bendruomenę paminėti vieną iš svarbiausių Lietuvos istorinių datų  – Vasario 16-ąją. Kieme prie vėliavos sugiedoję Tautišką giesmę rinkomės jau dešimtus metus vykstančiai Vasario 16-osios pamokai. Šiemet ją vedė trys šaunūs istorikai, III gimnazijos klasės mokinės Liveta Skrinskaitė, Aistė Šatkutė ir IV gimnazijos klasės mokinys Vytautas Bendorius. Mokiniai priminė šios progos priešistorę, svarbiausius faktus. Dar kartą pasidžiaugėme, kad dalis Centro mokinių jau matė originalųjį Nepriklausomybės aktą Signatarų namuose.

Direktorius V. J. Šalaševičius, dėkodamas už gražią pamoką, mokiniams perdavė simbolinį varpą, kuris vasario 16 d. suskambės Basanavičiaus aikštėje bendruomeninėje akcijoje „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“.

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Sėdaitienė įvardino mokinius, geriausiai parašiusius tradicinį Vasario 16-osios testą, tai Elonas Sidabra, Andrius Gelčys, Laurynas Kiltinas, Ignas Gylys, Gintarė Alkevičiūtė, Aistė Šatkutė, Greta Kijutytė, Greta Paltanavičiūtė ir Silvija Adomavičiūtė. Jiems įteiktos Centro direktoriaus padėkos.

Gimnazijos skyriaus informacija

Kudirkos Naumiesčio skyriuje Lietuvos valstybės  atkūrimo dienos  minėjimas „100 –  metų nepriklausomai Lietuvai“ įvyko vasario 13 dieną. Šia proga  skyriaus mokiniai ir darbuotojai rašė „Tautinę giesmę“ dailyraščiu. Skyriaus vedėja Marija Jurgilienė visus pasveikino su šia mūsų šaliai itin svarbia diena. Pranešimą, skirtą vasario 16 dienai paminėti, parengė istorijos vyresnysis mokytojas Gediminas Ruočkus.  Renginio metu  eiles skirtas Lietuvai skaitė skyriaus mokinės Irma Brazauskienė ir Judita Sukackaitė.  Svečiavosi ir šventinę nuotaiką sukurti padėjo Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos  šokių kolektyvas, vadovaujamas  geografijos mokytojos metodininkės Evelinos Karpavičienės.

Džiugu, jog svarbios Lietuvos datos yra itin reikšmingos dienos bendruomenei, o organizuojami renginiai skyriuje padeda ugdyti pilietiškumą, pagarbą savo valstybei ir tautai, ugdo patriotizmą.

Kudirkos Naumiesčio skyriaus informacija

Šiais metais visos šalies mastu vilnijantys renginiai, skirti atkurtos Lietuvos 100-čiui paminėti, neaplenkė ir Vilkaviškio skyrius. Šiai sukakčiai minėti skyrius suorganizavo visą renginių ciklą. Ciklo metu skyriaus bendruomenė susitiko su kitų rajono švietimo įstaigų kolektyvais, kurie dovanojo nuostabias koncertines programas.

Vasario 12 dieną nepakartojamas akimirkas ir akordeono muzikos skambesį dovanojo Vilkaviškio vaikų muzikos mokyklos akordeonistų orkestro muzikantai. Vasario 13 dieną skambėjo Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, pasirodė šokėjų grupė. Vasario 14 dieną vingrias šokio pynes suko Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo centro šokio studijos „Vyželė“ kolektyvas. Šią dieną vyko ir Dailyraščio konkursas, kurio metu mokiniai dailiai rašė lietuvių, anglų bei rusų kalbos tekstus apie Lietuvos nepriklausomybę. Geriausiai sekėsi šiems mokiniams: Jovitai Baliūnevičiūtei (Gimnazijos skyrius), Karolinai Lukaševičiūtei (Vilkaviškio skyrius), Gabrielei Juraitytei (Pilviškių „Santakos“ gimnazija).

Visas tris dienas skyrius džiaugėsi dovanotais koncertais, nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu, o kolektyvams atsidėkojo  gausiais aplodismentais ir ovacijomis. Centro skyrius dėkoja kolektyvų vadovams: Liucijai Bindokienei, Sauliui Mickevičiui, Sonatai Jankienei.

Renginio organizatorės: Vilija Marusevičienė ir Jurgita Svotaitė

Return to top of page