Skip links

Finansiniai dokumentai

2016 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2017 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2018 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. birželio  30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. gruodžio 31 d. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 metais ataskaita
Finansinių ataskaitų audito išvados 2019 m.
2020 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. gruodžio 31 d. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaita
Finansinių ataskaitų audito išvados 2020 m.
2021 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

Tarybos, komisijos
ir metodinės grupės

Veiklos dokumentai

Finansiniai dokumentai

Viešieji pirkimai
Return to top of page