Skip links

Vilkaviškio skyriuje vyko paskaita apie prekybą žmonėmis

Vilkaviškio skyriuje vyko paskaita apie prekybą žmonėmis

2007 m. Teisingumo, laisvės ir saugumo komisaras Franco Frattini pranešė, kad spalio 18 d. bus skelbiama pirmąja Europos kovos su prekyba žmonėmis diena. Taigi, kasmet ši diena minima visose Europos Sąjungos šalyse. Didėjantys prekybos žmonėmis mastai verčia nepamiršti šios problemos, ieškoti sprendimo būdų ir informuoti visuomenę, kad ji neprarastų budrumo.

Marijampolės PRC Vilkaviškio skyrius taip pat nepamiršo šios dienos ir ją paminėjo. Mūsų skyrių aplankė bendruomenės pareigūnė/vyresnioji tyrėja Vilija Grybauskienė, kuri skaitė paskaitą mokiniams apie prekybą žmonėmis. Paskaitos metu, buvo kalbėta apie tai, kas tampa prekybos žmonėmis aukomis, kaip jie parduodami, kokiose srityse labiausiai paplitusi prekyba žmonėmis ir pan. Taip pat pareigūnė akcentavo, kokie šios nusikalstamos veikos paplitimo mastai Lietuvoje, Vilkaviškio rajone.

Labai džiaugiamės policijos pareigūnės atvykimu, skaityta paskaita. Mokiniai buvo susidomėję, įdėmiai klausėsi, uždavinėjo klausimus. Išeidama policijos pareigūnė mokiniams palinkėjo neprarasti budrumo, sąmoningumo ir saugoti save bei kitus. Su Vilija Grybauskiene susitarėme ir toliau bendradarbiauti, organizuoti bendras prevencines veiklas, kurios, tikime, kad bent trumpam padeda mokiniams susimąstyti apie savo tam tikrus poelgius, tolesnius gyvenimo tikslus.

MPRC Vilkaviškio skyrius

Return to top of page