Vilkaviškio skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

Mokymo programa

El.paštas

Balickienė Jurgita

Maisto ruošimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Černauskienė Nijolė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

[email protected]

Čėsnienė Ofelija

Istorijos vyresnioji mokytoja 

[email protected]

Gudynas Gintautas

Matematikos mokytojas

[email protected]

Ignatavičienė Angelė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Jablonskis Paulius

Statybos darbų profesijos mokytojas

[email protected]

Jankaitienė Asta

Ekonomikos vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Kairys Valdas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

[email protected]

Kalasauskienė Asta

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

[email protected]

Kavaliauskienė Gintarė

Siuvimo technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Kygienė Dalė

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokytoja metodininkė

[email protected]

Lietuvninkas Saulius

Statybos apdailos darbų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

[email protected]

Martūnas Eirimas

Elektrotechnikos profesijos mokytojas

[email protected]

Marusevičienė Vilija

Muzikos mokytoja metodininkė

[email protected]

Norbutaitė Irma

Ekspeditorių profesijos mokytoja

[email protected]

Paliulienė Lolita

Žemės ūkio pagrindų profesijos mokytoja, etikos mokytoja

[email protected]

Rudalevičienė Vaida

Biologijos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Rudvalytė Julija

Žemės ūkio pagrindų profesijos mokytoja

[email protected]

Stankevičienė Virginija

Maisto ruošimo vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Šimanskas Alvydas

Mechanizacijos mokytojas metodininkas

[email protected]

Šimkienė Vaida

Geografijos mokytoja metodininkė

[email protected]

Tupčiauskienė Justina

Technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytoja

[email protected]

Urbšienė Lina

Maisto ruošimo vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Vieraitienė Ona

Tikybos mokytoja metodininkė

[email protected]

Zdanevičius Mindaugas

Mechanizacijos profesijos mokytojas

[email protected]

Administracijos kontaktai: