Skip links

Vizitas į Kybartų Rasos specialiąją mokyklą

Vizitas į Kybartų Rasos specialiąją mokyklą

Įgyvendindami tikslą, supažindinti kuo daugiau mokinių su Centro ugdymo programomis, galimybėmis pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją, lankėmės Vilkaviškio r. Kybartų Rasos specialiojoje mokykloje.

Centro komandą sudarė profesijos mokytojos: A.Krupavičienė, O.Daugnorienė, socialinė pedagogė E. Rakauskienė ir karjeros koordinatorė I. Petraškaitė. Susitikime dalyvavo mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su tėvais. Vizito metu pristatėme profesinio mokymo programas, numatomas vykdyti 2018-2019 m.  Supažindinome su priėmimo tvarka.

Profesijos mokytoja O. Daugnorienė papasakojo apie siuvinių gamintojo mokymo programą, pademonstravo mokinių pagamintus gaminius, kuriuos galima pritaikyti savo namų aplinkoje. Kai kurie darbeliai buvo panaudoti pateikiant mūsų virėjų iškeptas bandeles. Profesijos mokytoja A.Krupavičienė pristatė apdailininko (statybininko) mokymo programą, kuri yra viena iš paklausiausių mokinių tarpe. Paminėjo, kad ir pati mokėsi Marijampolėje šios specialybės, o dabar jau moko kitus.

Socialinė pedagogė E. Rakauskienė kalbėjo apie gyvenimo sąlygas bendrabutyje, apie stipendijas, po pamokinę veiklą, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Mokiniams labiausiai rūpėjo ar Centre nėra patyčių ir ar mokiniai čia jaučiasi saugūs.

Atsisveikinant mokiniai mums įteikė prisiminimo dovanėles – savo rankomis pagamintus gaminius.

 

Irma Petraškaitė, atsakinga už mokinių profesinį informavimą ir karjeros planavimą

Return to top of page