Skip links

Vizitas į Valstybės pažinimo centrą

Vizitas į Valstybės pažinimo centrą

Centrą, Marijampolę ir Lietuvą nušvietus trispalvėms, visi jaučiame pasiruošimą šventei. Smagu ruoštis, smagu švęsti. Dar smagiau suderinti šventišką nuotaiką su mokymusi. Tokią galimybę turėjo didelė grupė Centro mokinių, išvykusių į Valstybės pažinimo centrą. Šioje modernioje ugdymo vietoje nepaprastai įdomiai pažvelgiama į Lietuvos valstybę, jos istoriją, politiką, valdžią, pilietiškumą. Apginkluoti planšetiniais kompiuteriais mokiniai tyrinėjo prezidento instituciją, konstituciją, mokesčių sistemą, Lietuvos išteklius ir diplomatinius ryšius. Mokėmės kurti savo herbą, užregistravome MPRC – „šauniausią mokyklą“-  virtualiame žemėlapyje ir nuveikėme dar daug įdomaus. Tai buvo pagrindinis išvykos tikslas. Be Valstybės pažinimo centro dar spėjome apsilankyti ir Katedroje, šv. Kazimiero koplyčioje, apėjome Valdovų rūmų ekspoziciją. Prisiminėme architektūros stilius, LDK istoriją. Ne mažiaus svarbi vieta – Signatarų namai, į kuriuos dabar nenutrūkstamu srautu keliauja žmonės iš visos Lietuvos – matėme Lietuvos nepriklausomybės aktą, profesoriaus Liudo Mažylio dėka pargabentą iš Vokietijos.

„Valdovų rūmuose pamačiau daug įdomių daiktų, kuriuos žmonės naudojo senovėje. Labiausiai patiko Valstybės pažinimo centre, nes daug ką sužinojau apie prezidentus ir naujai aptarėme ką reiškia būti pilietiškam. Labai patiko kelionė!“,  sako Silvija Adomavičiūtė, PVg17-1 gr. mokinė. Jai pritaria tos pačios grupės mokinė Dainora Kaušiūtė: „Buvo labai smagu ir įdomu. Patyriau daug įspūdžių ir naujovės. Daug ką sužinojau. Labiausiai patiko Valdovų rūmuose.“ „Vertinu galimybę pamatyti Nepriklausomybės aktą. Taip pat pirmą kartą galėjau apsilankyti Valdovų rūmuose. Gavau daug informacijos“, sako Andrius Gelčys, AMg17-1 gr. mokinys.

Ši turininga išvyka yra tik viena dalis iš projekto, skirto Lietuvos valstybingumo šimtmečio paminėjimui Centre. Susitikime visose kitose veiklose, džiaukimės savo valstybe ir savo mokykla, didžiuokimės savo bendruomenės nuveiktais darbais- tai ir bus tikrasis laisvo žmogaus ir laisvos valstybės įprasminimas.

Edita Sėdaitienė, istorijos mokytoja metodininkė

Return to top of page