Gimnazijos skyrius

Apie Gimnazijos skyrių
Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir profesiją.
9-10 (I-II) klasių mokiniai mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą, per technologijų pamokas susipažįsta su Centre siūlomomis specialybėmis.
Mokiniai, baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, gali tęsti mokymąsi toliau mūsų Centre arba pasirinkti kitą ugdymo įstaigą.
Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (III-IV) mokiniai mokosi pagal bendrąją vidurinio ugdymo programą: etikos/tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos/biologijos/fizikos, istorijos/geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), fizinio ugdymo;
· pasirinktos profesijos dalykų;

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Agnė Burbulienė
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
· 12 (IV) klasės pabaigoje mokiniai, išlaikę brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą;
· dar metus mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), praktikų metu įgyja praktinių įgūdžių, išlaiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus ir įgyja specialybės diplomą.
Kiekvienais metais Centro, aišku ir Gimnazijos mokiniai, turi galimybę išvykti į įvairius tarptautinius projektus (Vokietija, Prancūzija, Latvija, Ispanija, Italija kt.) gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą.
Mokymasis Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos programa pernelyg sunki arba tiems, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę.
Mokymasis mūsų ugdymo įstaigos Gimnazijos skyriuje ˗ pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį.
Laukiame jūsų Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriuje.
Priėmimo tvarka
· Stojant į 9 ir 10 klases dokumentai priimami mokymo centre;
Stojantieji į gimnazijos skyriaus 9 arba 10 klasę pateikia šiuos dokumentus:
mokymosi pasiekimų pažymą (8 arba 9 klasės);
sveikatos pažymą 0271/a forma;
dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą.
· Siekiant vidurinio išsilavinimo ir profesijos, dokumentai priimami per LAMA BPO portalą.

 

Jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo bendrąją ugdymo programą, būtina pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma).
Pastaba: nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stojimui į 9 arba 10 klasę teikia kartu su tėvu/motina arba globėju.
Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonu (8 616) 78 829 ir el. paštu [email protected]
Dokumentai:
Gimnazijos skyriaus nuostatai
Marijampolės profesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus 2022-2023 metų veiklos planas
2021-2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštis
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI