Gimnazijos skyrius

Apie Gimnazijos skyrių

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

9-10 (I-II) klasių mokiniai mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą, per technologijų pamokas susipažįsta su Centre siūlomomis specialybėmis.

Mokiniai, baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, gali tęsti mokymąsi toliau mūsų Centre arba pasirinkti kitą ugdymo įstaigą.

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (III-IV) mokiniai mokosi pagal bendrąją vidurinio ugdymo programą: etikos/tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos/biologijos/fizikos, istorijos/geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), fizinio ugdymo;

  • pasirinktos profesijos dalykų;
  • 12 (IV) klasės pabaigoje mokiniai, išlaikę brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą;
  • dar metus mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), praktikų metu įgyja praktinių įgūdžių, išlaiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus ir įgyja specialybės diplomą.

Kiekvienais metais Centro, aišku ir Gimnazijos mokiniai, turi galimybę išvykti į įvairius tarptautinius projektus (Vokietija, Prancūzija, Latvija, Ispanija, Italija kt.) gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą.

Mokymasis Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos programa pernelyg sunki arba tiems, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę.

Mokymasis mūsų ugdymo įstaigos Gimnazijos skyriuje ˗ pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį.

Laukiame jūsų Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriuje.

Suaugusiųjų mokymas

Marijampolės PRC kviečia mokytis suaugusiuosius nuo 9 iki 12 klasės, pagal formalaus pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas asmenis, kurie yra nebaigę pagrindinio ar vidurinio mokymo ugdymo programos. Galimybę įgyti atestatą, atidėti mokymąsi ir vėl grįžti į mokyklą, dirbti ir mokytis, gauti vidurinio išsilavinimo atestatą po pertraukos ir toliau tęsti studijas bei siekti aukštojo mokslo diplomo, šiandien suteikia Marijampolės PRC.

Vidurinio išsilavinimo įgijimas šiuo metu laikomas viena iš pagrindinių sėkmingo patekimo į darbo rinką ir nuolatinio užimtumo sąlygų, kurios teigiamai veikia žmogaus savivertę, dalyvavimą socialiniame, politiniame gyvenime bei daro ekonominius pokyčius – išsilavinimas ir kompetencijos turi įtakos darbo užmokesčiui. Taikomos lanksčios mokymosi formos: dalis pamokų vyksta klasėje, užduotis galima atlikti per Moodle aplinką, kas yra labai patogu besimokantiems, nes galima prisijungti mokiniams patogiu laiku.

Priėmimo dokumentai:

  • asmens tapatybės dokumentas,
  • mokymosi pasiekimų pažyma.

Priėmimas vykdomas adresu: Kauno g. 117, A korpusas, Marijampolė.

Skyriaus kontaktai

Agnė Burbulienė

Gimnazijos skyriaus vedėja

Irena Balčiūnaitė

Gimnazijos skyriaus
mokymo dalies administratorė

Marijampolės profesinio rengimo centras - Tavo karjeros pradžia!

Priėmimo tvarka

· Stojant į 9 ir 10 klases dokumentai priimami mokymo centre;
Stojantieji į gimnazijos skyriaus 9 arba 10 klasę pateikia šiuos dokumentus:
mokymosi pasiekimų pažymą (8 arba 9 klasės);
sveikatos pažymą 0271/a forma;
dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą.
· Siekiant vidurinio išsilavinimo ir profesijos, dokumentai priimami per LAMA BPO portalą.
Jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo bendrąją ugdymo programą, būtina pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma).
Pastaba: nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stojimui į 9 arba 10 klasę teikia kartu su tėvu/motina arba globėju.
Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonu +370 630 23333 ir el. paštu mprcentras@mprc.lt