Metodinės grupės

Metodinės veiklos tikslas

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai

Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

Metodinės grupės
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė
Paslaugų sektoriaus mokytojų metodinė grupė
Inžinerijos mokytojų metodinė grupė
Metodinų grupių nuostatai

Marijampolės PRC mokytojų metodinių grupių veiklos nuostatai

/*54745756836*/