Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas
Bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.
Prioritetai
 • Saugus ir sveikas vaikas.
 • Pamokų lankomumas.
 • Mokytojų-mokinių-tėvų (globėjų/rūpintojų) glaudus bendradarbiavimas.
Uždaviniai
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą centre;
 • puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius;
 • nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • spręsti iškilusias problemas dėl mokinių gerovės.
Veikla
Komisija nuolat veikianti. Informaciją apie tai, ką veikia Vaiko gerovės komisija – informaciją rasite čia
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai.
 

Centro Vaiko gerovės komisijos

1. Gimnazijos, Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose:
Komisijos pirmininkas – Valdimantas Kvietkauskas, l. e. Gimnazijos skyriaus vedėjo pareigas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Kandrotienė, Gimnazijos skyriaus matematikos vyresnioji mokytoja;
Komisijos sekretorė – Edita Sėdaitienė, Gimnazijos skyriaus istorijos mokytoja metodininkė;
Komisijos nariai:
 • Ornela Butanavičiūtė, profesijos mokytoja;
 • Aušra Krupavičienė, profesijos mokytoja metodininkė;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Jolita Petruškevičienė, socialinė pedagogė;
 • Edita Rakauskienė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Jolita Vičkačkienė, Gimnazijos skyriaus užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė.
2. Vilkaviškio skyriuje:
Komisijos pirmininkas – Gražvydas Šliauteris, Vilkaviškio skyriaus vedėjas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tupčiauskienė, socialinė pedagogė;
Komisijos sekretorė – Jolanta Urbaitienė, bibliotekininkė;
Komisijos nariai:
 • Regina Perednytė, sektoriaus vadovė;
 • Žydrūnė Čekanavičienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Vaida Rudalevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja.
3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje:
Komisijos pirmininkė – Marija Jurgilienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja;
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Danguolė Stankevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Komisijos sekretorė – Rasa Blekaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;
Komisijos nariai:
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Arūnas Jonikaitis profesijos mokytojas;
 • Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas.
 • Benita Petrauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Vytautas Smirnovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.