Paslaugų skyrius

Paslaugų skyriaus nuostatai
Paslaugų skyriaus 2022 m. metinis veiklos planas

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Ričardas Bagdanavičius

  • Paslaugų skyriaus vedėjas
  • (8 626) 83 557
  • ricardas.bagdanavicius@mprc.lt
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius