Paslaugų skyrius

Paslaugų skyriaus nuostatai
Paslaugų skyriaus 2022 m. metinis veiklos planas

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Ričardas Bagdanavičius

Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius