Pataisos namų skyrius

Įkalinimo įstaigoje esantiems nuteistiesiems yra sudarytos galimybės įgyti profesiją.

Pataisos namų skyriaus nuostatai
Pataisos namų skyriaus 2022 m. metinis veiklos planas

Skyriaus kontaktai

Sporto g. 7, LT – 68501 Marijampolė

Rimantas Balkauskas