Centro taryba (kolegiali)

TARYBOS PIRMININKAS – Robertas Mačiulskas, UAB „Inžinerinių objektų
statyba“ direktorius;
TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS – Mantas Agentas, UAB
„Mantinga“ generalinis direktorius;
DALĖ ŠVELNIENĖ – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
JURGITA MITRULEVIČIENĖ – Marijampolės regiono plėtros tarybos
administracijos direktorė;
SIGUTIS JUNDULAS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos
organizatorius Marijampolės savivaldybėje;

LINAS PAKNYS – Marijampolės vežėjų asociacijos pirmininkas;
AUŠRA KRUPAVIČIENĖ – Marijampolės profesinio rengimo centro, statybos
darbų profesijos mokytoja metodininkė, Darbo tarybos pirmininkė;
ROLANDAS MIKOLAITIS – Marijampolės profesinio rengimo centro
buhalteris.
DANIELIUS LIUTKEVIČIUS – Marijampolės profesinio rengimo centro
Statybos ir mechanikos skyriaus Transporto priemonių remontininko modulinės
profesinio mokymo programos, TRg22 grupės mokinys;

Dokumentai:

Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialus valdymo organas) 2022 metų veiklos ataskaita
2023 m. kovo 16 d. Nr. V-342 (KVO 2022. ataskaitos)
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimas
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) 2022 metų veiklos planas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos tvirtinimas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos reglamentas
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-28
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-83
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-1989
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2020 metų veiklos ataskaita
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2021 metų veiklos ataskaita
ŠMSM ministro įsakymas dėl viešųjų įstaigų, kuriose ŠMSM įgyvendina savininko teises ir pareigas, profesinio mokymo įstaigų tarybų (kolegialaus valdymo organo) metinių veiklos ataskaitų tvirtinimo
Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašas

2023 m. protokolai

2022 m. protokolai

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-1

Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-2

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-3

2020 m. protokolai

/*54745756836*/