Centro taryba (kolegiali)

2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimas
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) 2022 metų veiklos planas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos tvirtinimas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos reglamentas
Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) sudėtis
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-28
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-83
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-1989
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2020 metų veiklos ataskaita
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2021 metų veiklos ataskaita
ŠMSM ministro įsakymas dėl viešųjų įstaigų, kuriose ŠMSM įgyvendina savininko teises ir pareigas, profesinio mokymo įstaigų tarybų (kolegialaus valdymo organo) metinių veiklos ataskaitų tvirtinimo

2022 m. protokolai

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-1

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-2

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-3

2022 m. protokolai

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-1

2020 m. protokolai