Finansiniai dokumentai

Biudžeto suvestinės

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. suvestinės
  1. 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  2. 2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  3. 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  4. 2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  5. 2023 m. pažyma dėl finansavimo sumų
2023 m. ataskaitų rinkiniai
  1. 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
  2. 2023 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
  3. 2023 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
  4. 2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų audito išvados

Kiti finansiniai dokumentai