Kudirkos Naumiesčio skyrius

Kudirkos Naumiesčio skyriaus nuostatai
Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumieščio skyriaus 2022-2023 mokslų metų veiklos planas

BENDRASIS UGDYMAS IR PROFESINIS MOKYMAS
Asmenys, baigę 8 arba 9 klases, priimami į I-ąją arba II-ąją gimnazijos klases ir besimokydami įgyja pagrindinį išsilavinimą. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai  gali toliau gali rinktis profesinio ugdymo programą mūsų  skyriuje  bei įgyti vidurinį išsilavinimą.
Pirminio profesinio mokymo programos pradedamos mokyti nuo III (11 kl.) gimnazijos klasės. Dvejus metus mokiniai gimnazijoje  mokosi tiek bendrųjų tiek profesinių dalykų. Po dviejų metų, išlaikius brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir gaunamas brandos atestatas. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.
Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali stoti mokytis į  tęstinio profesinio mokymo programas.

Skyriaus kontaktai

Nopaičio g. 5, LT – 71312, Būblelių k., K. Naumiesčio seniūnija, Šakių r. sav.

Marija Jurgilienė

Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius
SKIRKITE 1,2% GPM PARAMĄ
Marijampolės profesinio rengimo centras Įm. k. 111964944
SKIRKITE 1,2% GPM PARAMĄ
Marijampolės profesinio rengimo centras Įm. k. 111964944