Statybos ir mechanikos skyrius

Statybos ir mechanikos skyriaus nuostatai
Statybos ir mechanijos skyriaus 2022 m. metinis veiklos planas

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Vida Undzėnienė

  • Statybos ir mechanikos  skyriaus vedėja
  • (8 645) 70 161
  • vida.undzeniene@mprc.lt
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius