Statybos ir mechanikos skyrius

Statybos ir mechanikos skyriaus nuostatai
Marijampolės profesinio rengimo centro statybos ir mechanikos skyriaus 2022-2023 mokslų metų veiklos planas

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Vida Undzėnienė

Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius